Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần M

Chủ đề: 
Vườn Maria Mẹ Thiên Chúa

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần M
Tên thân nhân Tên người xin
Đức cha Giuse Mã Trọng Mục (Ma Zhongmu) Maria Phan Thị Kim Cúc
Đức Cha Angelo Moreschi Maria Phan Thị Kim Cúc
Lucia Đinh Thị Mạng Phero Nguyễn Vĩnh Thiện
Đức Giám mục Angelo Moreschi Maria Phan Thị Kim Cúc
Franco Minardi Maria Phan Thị Kim Cúc
Pietro Montali Maria Phan Thị Kim Cúc
Nữ Tu Maria NGUYỄN THỊ MẾN Cecilia
GIOAKIM NGUYỄN VĂN MẠC Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Maria Vũ Thị Mai Gx tân mai
Giuse Phạm Văn Minh Gx kẻ Sặt
Daminh Trần Văn mịch Gx phát hải
Anna Nguyễn Thị mai Gx thánh tâm bảo lộc
Maria NGUYỄN THỊ MẬN GĐTHĐC
TERESA MARIA NGUYỄN THỊ MẾN GĐTHĐC
ANNA MARIA NGUYỄN THỊ MÙI GĐTHĐC
Maria NGUYỄN THỊ MÙI GĐTHĐC
Maria NGUYỄN THỊ MẠNH GĐTHĐC
Giuse Maria TRƯƠNG VĂN MƯỜI GĐTHĐC
GIOANBAOTIXITA TRAN ANH MINH ANNA TRAN THI MINH NHUT
Sư huynh Pierre Thái Sơn Minh Maria Phan Thị Kim Cúc
thầy Michael, chủng sinh Nigeria Maria Phan Thị Kim Cúc
GIOANANBAOTIXITA TRAN ANH MINH TRAN THI MINH NHUT
Giuse Maria NGUYỄN MINH Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Maria NGUYỄN THỊ MỪNG Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Maria VŨ THỊ MŨN Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
TERESA KHÔN G3 THỊ MƠ Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
phanxico xavie Nguyễn Đức Minh TERESA NGUYỄN BẢO TRINH
Maria Hồ Thị Mai Kinh Tran
Maria BÙI THANH MAI GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria Trần Thị Tuyết Mai Kinh Tran
Linh Mục Thomas F. MeAndrew GĐTHĐC THÁNH KHANG
Lucia Đinh Thị Mạng Phero Nguyễn Vĩnh Thiện
An Na Trần Thị Mến Phê Rô Hoàng Văn Ba
Maria Đỗ thị Mỹ Dịch vụ mai táng vạn phước (chiêu)
Bà cố maria Nguyễn Thị mùi Gx giuse bình đa
Maria Nguyễn Thị miều Gx phú hữu
Giuse Nguyen Huu Minh Nguyen Thi Thu Cuc
Giuse Nguyễn Văn mộc Gx thánh tâm hố nai
Giuse Nguyen Huu Minh Maria Nguyen Thi thu cuc
MARIA HO THI MAI NGUYEN LONNIE
PHÊ RÔ TRƯƠNG MINH MẪN MADALENA GIANG THỊ NGUYỆT KIÊM
Matta Nguyễn Thị Mười Gx phước hảo
Maria Mến Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
PHÊRÔ TRƯƠNG MINH MẪN MADALENA GIANG THỊ NGUYỆT KIÊM
Anna Phạm Thị mầu Gx thái hòa
Maria Nguyễn Thị mai GĐTH bình thuận
Maria Trần Thị mùi Gx sao Mai
Phao-lô Phạm Văn minh Gx sao Mai
Elizabeth Nguyen Hong Mai Lucia~Julia Luong
Maria Nguyễn Thị mừng GĐTH sao mai