Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần N

Chủ đề: 
Vườn Chúa Quang Lâm

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần N
Tên thân nhân Tên người xin
Bác Bao Nam Mai Bá Long
Bác Ích Nam Mai Bá Long
Phaolô Huỳnh Văn Nam Giang T N Khiêm
. Giuse Trần Văn Nam Trần Thị Tuyết Nhung
Phaolô Vũ Văn Nam Vũ Văn Thế
. Phaolô Nguyễn Hải Nam Phan Cẩm Tú
Augustinộ Nguyễn Việt Nam Nguyễn Văn Sở
PhanXaviê Nguyễn Hồng Nam Nguyễn Thảo
Bùi Giang Nam Bùi Ành Nghị
Đaminh Lê Thành Nam Lê Hoàng Vũ
Têrêsa Hồ Thị Nam Nguyễn Thị Thơi
Têrêsa Nguyễn Thị Nam Nguyễn Xuân Huê
Thái Văn Nam Thái Kim Ngọc
Bác Năm Nguyễn Thị Cúc
Lê Văn Năm Võ Trường Sơn
Anna Nguyễn Thị Năm Nguyễn Theresa
Maria Cao Thị Nấm Phobe
Lm Đaminh Đinh Huy Năng Trần Ngọc Anh
Đaminh Trương Văn Nang Trương Văn Hải
Cecilia Đinh T Ngọc Năng Lai Thi Vương
Cecilia Đinh T Ngọc Năng Trần N Tâm Huy
Cecilia Đinh T Ngọc Năng Nguyễn Kỳ
Phêrô Đinh Văn Năng Vũ Thị Huệ
Giuse Hoàng Văn Nạp Hoàng Thị Dung
Phêrô Tạ Văn Nâu Tạ Văn Tiên
Giuse Nguyễn Văn Nên Tạ Văn Tiên
Giuse Nguyễn Vân Nên Nguyễn Thị Thanh
Maria Nguyễn Thị Nên Nguyễn Tươi
Anna Phan Thi Ne Phan Thị Ne
Phênomenna Nguyễn Thị Nếu | Nguyễn Văn Đào
Maria Chu Thị Sơn Nga Trương Minh Trí
Gioakim Bùi Quang Nga Bùi Quang Anh
Anna Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thu Huyền
Anna Nguyễn Nga Nguyễn Vân Teresa
Maria Hồ H Hiếu Nga Hồ Sĩ Hiếu Trung
Maria Hà Thị Tố Nga Phạm Ngọc Chiểu
Hồ Thị Nga Lê Trần
Maria Phạm Thị Nga Nguyễn Hải Đăng
Maria Vũ Thị Nga Nguyễn V Thu Tâm
Maria Đào Thị Nga Đào Hạnh Kim
Maria Nguyễn Thị Nga Trần Xuân Thịnh
Cecilia Lê Thị Nga Lê Minh Phương