Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần O

Chủ đề: 
Vườn Thánh Phaxicô Xaviê

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần O
Tên thân nhân Tên người xin
Teresa Lê Thị Oanh Phạm Văn Hoà
Maria Nguyen Thi On Teresa Dong Thi Thanh Minh
Lucia Nguyễn thị Oanh Catarina Kim Thu
Giuse Nguyen Oanh Do Nhung
Maria Vũ Thị Kim Oanh Nguyễn Minh Hồng
Anna Lê Hồng Phi Oanh Võ An Trung
Maria Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Quang Minh
Phạm Thị Ôn Lê Trung Nghĩa
Giuse Nguyễn Hoàng Oánh Giuse Nguyễn Hoàng Bình
Maria Vũ Thị Ngọc Oanh Maria Vũ Trần Khánh Linh
Lê Văn Ơn Maria Phan Thị Kim Cúc
Nguyễn thị Kim Oanh Nguyễn thị Thùy Vân
Thêrêsa Nguyễn Thị Ơn Nguyễn Hoàng Oanh
Maria Nguyễn Thị Ơn Phạm Thu
ÔB Edward Overton Nguyễn Lê Lan Anne-Marie
Huỳnh-văn-Ở Augustino Tran Hung Viet