Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần P

Chủ đề: 
Vườn Chúa Tình Thương LTX

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần P
Tên thân nhân Tên người xin
Phạm Thị Mai Phương Maria Phan Thị Kim Cúc
Carlo Patti Maria Phan Thị Kim Cúc
Thầy Phêrô Nguyễn Đình Phục Maria Phan Thị Kim Cúc
Phanxico savie Vũ đình phan Gx lộc hòa
Maria Nguyễn Thị năm phương Gx ngọc lâm
Anna Nguyễn Thị phin Gx thánh tâm bảo lộc
LM GIOANBAOTIXITA NGUYỄN VĂN PHÁN Cecilia
Cha G. B. Nguyễn Văn Phán Maria Phan Thị Kim Cúc
Giuse TRẦN QUANG PHỤNG LAN ANH
LM Giuse Maria TRẦN MINH PHÚ GX VĂN HẢI GIA KIỆM
Giuse ĐOÀN VĂN PHAO Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Giuse Giuse Trịnh Văn Phương Giuse Lê Văn Tâm gì Mục Sơn Gì Thanh Hóa
Giuse Maria PHẠM ĐÌNH PHƯƠNG ANNA PHẠM THỊ LƯƠNG
Giuse Giuse Trịnh Văn Phương Giuse Lê Văn Tâm gì Mục Sơn Gì Thanh Hóa
Peter Maiden Hien Tran
Matta Trần Thị Phép Kinh Tran
Phê Rô Hoàng Văn Phi Phê Rô Hoàng Văn Ba
Lm gioakim Đình văn phương Gx đức huy
Anton Phạm Văn phủ Gx thánh tâm hố nai
Ông cố phero Lục Vĩnh Phước Gx thủ đoàn
đức ông Giuse maria Trần Thanh Phong Luxia Phùng Aí Mỹ
Cha Gioakim Đinh Văn Phương Maria Phan Thị Kim Cúc
cha Paul Mbon Maria Phan Thị Kim Cúc
Cha Paul Offu Maria Phan Thị Kim Cúc
PhaoLo Đàm Hanh Đàm Khiết Nghi
Giuse Phạm Hữu phát Gx kẻ Sặt
Anna Nguyễn Thị Phan Giuse Phạm Đức Lai
Giuse Phạm Thanh Phương Gx dốc mơ
Lương giáo Đồng thị phúc Họ ĐỒNG VIỆT NAM
Marta Hoàng Thị Thanh Phương Maria Phan Thị Kim Cúc
Martha Hoàng Thị Phương PX TMN
Giuse Đặng Văn Phúc GĐTH hạnh thông tây
Gioan Pham Van Phan Pham Minh Chau
Gioan Phạm Văn Phán Phạm Minh Châu Z
Gioan Phạm Văn Phán Phạm Minh Châu
Gioan Pham Van Phan Pham Minh Chau
Giuse Giang Văn Phú Gx vườn xoài
Lê thuần Phong Anna Nhu
Lê thuần Phong Anna Nhu
Veronica (monica ) Vũ Thị Phê Đặng thanh nga
maria Patricia dang jennifer Dang
Lương Dân Võ Quang Phức Tê rê sa Võ Thị Hồng Sang
Cha phụ tá Giuse Phạm Đình Phùng Maria Phan thi Kim Cuc
Trần thị Thúy Phượng Giuse Nguyễn văn Đức
Trần thị Thúy Phượng Giuse Nguyễn văn Đức
lm gioanbaoxita maria đoàn vĩnh phúc gx thiên ân
phero nguyễn văn phép gx ba châu bến tre
maria nguyễn thị phụng gx hà nội xóm mới
Maria Madalena Dương Thị Phấn Anna Nhu
Cha cố GIOAN BAOTIXITA ĐOÀN VĨNH PHÚC Maria Phan Thị Kim Cúc