Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần P

Chủ đề: 
Vườn Chúa Tình Thương LTX

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần P
Tên thân nhân Tên người xin
Cha Gioakim Đinh Văn Phương Maria Phan Thị Kim Cúc
cha Paul Mbon Maria Phan Thị Kim Cúc
Cha Paul Offu Maria Phan Thị Kim Cúc
PhaoLo Đàm Hanh Đàm Khiết Nghi
Giuse Phạm Hữu phát Gx kẻ Sặt
Anna Nguyễn Thị Phan Giuse Phạm Đức Lai
Giuse Phạm Thanh Phương Gx dốc mơ
Lương giáo Đồng thị phúc Họ ĐỒNG VIỆT NAM
Marta Hoàng Thị Thanh Phương Maria Phan Thị Kim Cúc
Martha Hoàng Thị Phương PX TMN
Giuse Đặng Văn Phúc GĐTH hạnh thông tây
Gioan Pham Van Phan Pham Minh Chau
Gioan Phạm Văn Phán Phạm Minh Châu Z
Gioan Phạm Văn Phán Phạm Minh Châu
Gioan Pham Van Phan Pham Minh Chau
Giuse Giang Văn Phú Gx vườn xoài
Lê thuần Phong Anna Nhu
Lê thuần Phong Anna Nhu
Veronica (monica ) Vũ Thị Phê Đặng thanh nga
maria Patricia dang jennifer Dang
Lương Dân Võ Quang Phức Tê rê sa Võ Thị Hồng Sang
Cha phụ tá Giuse Phạm Đình Phùng Maria Phan thi Kim Cuc
Trần thị Thúy Phượng Giuse Nguyễn văn Đức
Trần thị Thúy Phượng Giuse Nguyễn văn Đức
lm gioanbaoxita maria đoàn vĩnh phúc gx thiên ân
phero nguyễn văn phép gx ba châu bến tre
maria nguyễn thị phụng gx hà nội xóm mới
Maria Madalena Dương Thị Phấn Anna Nhu
Cha cố GIOAN BAOTIXITA ĐOÀN VĨNH PHÚC Maria Phan Thị Kim Cúc
Nguyen van Phu anna nhu
Tran gia Nguyen Phuong Anna Nhu
Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ KIM PHÚC Maria Phan Thị Kim Cúc
Maria Phạm Thị Phố PX TMN
Giuse Khiếu Hữu Phương PX TMN
Maria Lương Thị Phụng Maria Phan Thị Kim Cúc
Giuse Phạm Viết Phương Tô Thái Vinh
Ngo hữu Phương anna Nhu
guise Nguyễn van Phương anna nhu
MARIA NGUYỄN THỊ CÔNG PHÚC gx lo
Nguyen trong Phu anna Nhu
Teresa Maria Hà Thị Thanh Phúc GĐTHĐC
Anna Maria Nguyễn THị Phước GĐTHĐC
GioanKim Trương đình Phú Lê thị Kim-Anh
Anna Maria Võ Thị Phương GĐTHĐC
Matta Maria Nguyễn Thị Phiến GĐTHĐC
Sơ Anna Nguyễn Thị Phướng Maria Phan Thị Kim Cúc
giuse đỗ thanh phương gx dốc mơ
Phero Nguyen Phan Phero. Nguyen van Dan
Nữ tu Maria Têrêxa Nguyễn Thị Xuân Phương Maria Phan Thị Kim Cúc
Giuse Nguyễn văn Phúc Maria Madalena Nguyễn Thị Ngọc Liên