Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần P

Chủ đề: 
Vườn Chúa Tình Thương LTX

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần P
Tên thân nhân Tên người xin
Phêrô Trịnh Văn Pha Trịnh TKim Nhung
Giuse Nguyễn Văn Phái Nguyễn Hoàng
Maria Vũ Thị Phạm Nguyễn Ngọc Biển
Lm PhaXaviê Trần Ngọc Phan Hải Đăng
Anna Nguyễn Thị Phan Nguyễn T Ngọc Trang
Monica Phạm Thị Phẩm Nguyễn Hoàng Oanh
Ông Bà Phan Nguyễn Thị Tươi
Maria Madalena Nguyễn Thị Phan Trần Tâm
Giacobe Nguyễn Văn Phàn Nguyễn V Thu Tâm
Matthew Hồ Ngọc Phán Phạm K Quyên
Maria Đinh Thị Phận Đinh Đạt
Maria Tạ Thị Phấn Tạ Thị Hương
Maria Dương Thị Phấn Nguyễn Agnes
Batalomeo Phèn Nguyễn Khải Hoàn
Augustino Phạm Châu Phê Phạm Duy Linh
Micae Đào Đình Phâu Phobe
Giuse Mai Đại Phát Mai Bá Long
Maria Lê Thị Phỉ Bảo Ngọc Mania
Nguyễn Văn Phi Nguyễn Tina Khanh
Lm Giuse Mai Ngọc Phác Nguyễn Công Lịch
Phêrô Nguyễn Văn Phẩm Tạ Văn Thắng
Maria Trần Phan Nguyễn Trang
GBaotixita Đào Ngọc Phan Đào Leslie
Matta Dương Thị Phấn Ngô Thị Kim Thu
Giuse Phan Văn Phát Hoan
Nguyễn Văn Phế Nguyễn Hải Đăng
Phaolô Tăng Kiến Phát Tăng Kiên Hùng, Tăng Kiến Trúc
Phaolô Phạm Văn Pháp Phạm Ngọc Tuyên
Đaminh Nguyễn Bá Phi Đỗ Thị Kiều Duyên
Phêrô Nguyễn Văn Phi Phạm Hải Lý
Phêrô Maria (phá thai) Trương Phạm Ngọc Duy
Đaminh Lê Văn Phép Nguyễn Thanh Lâm
Matta Võ Thị Phần Trần Thị Minh Nguyệt
Giuse Phạm Văn Phao Phạm Tất Hạnh
Lucia Võ Thị Châu Phê Nguyễn Xuân Thu
Lm Gierado Hồ Tấn Phát Agnes M. Thung
Têrêsa Lê Thị Phía Lê Đinh
Maira Lê Thị Phi Nguyễn Thanh Lâm
Hoàng Thị Phép Lê Toàng Phong
Nguyễn Văn Phép Vũ Nguyễn Phương Thảo