Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần R

Chủ đề: 
Vườn Đức Mẹ Guadalupé

 

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần R
Tên thân nhân Tên người xin
Vincenzo Rini Maria Phan Thị Kim Cúc
Maria Lại thị rậu Gx thánh tâm bảo lộc
Daminh Do Van Rien Ba Pham Thi Dong, cac con va cac chau
Maria BÙI THỊ RIỄN GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria BÙI THỊ RIỄN GĐTHĐC THÁNH KHANG
Đức Hồng y Roger Etchegaray Maria Phan Thị Kim Cúc
cha Fr. Richard Kehoe Maria Phan Thị Kim Cúc
Daminh Vũ Hữu rật GĐPTTT bà điểm
Norberto Ronquillo Maria Phan Thị Kim Cúc
Bà cố lucia Nguyễn Thị ren GĐTH thánh khang
Lucia Nguyễn Thị ren GĐTH thánh khang
Phêrô Trần văn Rinh Anna Nh Kha
Maria Vũ Thị Ruyền GĐTHĐC
Dominico Nguyễn Quang Ryan Anna Nh Kha
Rosa Phan Thị Ro JM. Phan Văn Đốc
anna cao thị rậu Đại lý gas kim hồng
Anna Cao thị rậu Giáo xứ xóm chiếu
MARIA VŨ THỊ RẦN Maria Nguyễn Thị Hạt
MARIA VŨ THỊ RẦN MAĐALÊNA GIANG THỊ NGUYỆT KIÊM
MARIA VŨ THỊ RẦN MAĐALÊNA GIANG THỊ NGUYỆT KIÊM
MARIA VŨ THỊ RẦN Maria Nguyễn Thị Hạt
Anna Nguyên thị Riem THANH DYYEN
Anna ĐỒNG THỊ Ry Thảo vi
Giuse Vu van Ruong Thanh Duyen
GIUSE MARIA NGUYÊN VĂN RINH CẨM TIÊN
ANNA MARIA VŨ THỊ RÕN GĐTHĐC
GIUSE MARIA ĐÀO VĂN RINH GĐTHĐC
Vinh Son Mai Viết Rậu MHA GX Đức Mẹ Vô Nhiễm WF TX̀
BARNABE MARIA NGUYỄN VĂN RUY GĐTHĐC
Giuse Phạm Văn Riêm Maria Thục
Maria Roanh Maria Huệ
Anna Maria Nguyễn Thị Rễ GĐTHĐC
Anna Maria Nguyễn Thị Riệm GĐTHĐC
Giuse Phạm Viết Rự Vicente Tô Thái Vinh
Maria Phạm Thị Ren Vicente Tô Thái Vinh
ba Nancy Reagen anna nhu
Sơ Reginette Maria Phan Thị Kim Cúc
Antôn Nguyễn Văn Rô Phaolo Nguyễn Văn Bảo
Vicente Maria Đinh Xuân Rĩnh GĐTHĐC
Đa minh Trần Văn Ruệ PX Tran Minh Nhut
LM Giuse Mai Văn Rự Teresa Nguyễn Thị Kim Dung
Phê rô Phạm Văn Riêm Maria Thược
Rafael Maria Phan Thi Kim Cuc
giuse đỗ văn roãn gx mỹ hòa
Phero Tran Ruat Tran Ngoan
đaminh đồng đức ràng gx đông vinh
giuse đồng văn ru phero dong minh phuc
ĐaMinh Trần Viết Rư ́Ánh Tuyết Trần
MARIA NGUYỄN THỊ ROÃN GiuSe Nguyễn Anh Dũng
Maria Nguyễn Thị Rậu GĐTHĐC