Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần R

Chủ đề: 
Vườn Đức Mẹ Guadalupé

 

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần R
Tên thân nhân Tên người xin
Rosario Ramirez Catarina Tuoi
Antonio Ramirez Catarina Tuoi
David Roblier Catarina Tuoi
Jorge Rumbo Resendiz Catarina Tuoi
Amelia Fuentes Ramirez Catarina Tuoi
Phero Bùi Công Rong Maria Trần Thị Thu Hà
Anton PHẠM VĂN RUỆ Maria Đoàn Thị Kim Định
Gioan Trần Ruệ maria
Giuse Maria Lê Văn Rậu và Xuyến TÊ RÊ SA ĐỖ THỊ LIÊN
Catarina Pham Thi Rum Maria Nguyen Thi Kieu Nga
Giuse Pham Viet Ru Guise Pham Huu Duc
Giuse Chu Van Rat Anna Cindy Chu
Anna Hòang Thi Ru Maria Nguyễn Thi Bạch Tuyết
Linh Muc: Rufus Pereira Tran Ngoc My
Linh Muc: Robert Behnen Tran Ngoc My
Phêrô Bùi Gia Rạng GiuSe Nguyễn Duy Bình,Têrêsa Bùi Thị Tươi và Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Phero Bui Gia Rang Phero Bui Gia Minh
Maria Phan Thi Ruu Anna Maria Phan Anh Phi
Giuse Nguyen Van Ruoc Anna Maria Phan Anh Phi
Maria Tran Thi Ro Giuse Nguyen Van Tue
Phero Nguyen Van Rue Teresa Nguyen Thi Non
Maria Nguyen Thi Rau Teresa Nguyen Thi Non
Linh Mục (không biết tên thánh) Philip Riley Giuse Nguyễn Văn Phong
Giuse Mai Văn Rự Maria Dang Thi Hai Yen
MARIA ĐẶNG THỊ RẠNG GIUSE ĐẶNG HOÀNG ÂN
GIUSE ĐẶNG ĐÌNH RẠNG GIUSE ĐẶNG HOÀNG ÂN
anna dong thi ru GIAO XU BUI THAI_dong xa
Father PHILIP RILEY GIUSE NGUYỄN V. PHONG
Anna Maria Nguyễn Thị Rô Anna Maria Nguyễn Thị Tĩnh
Maria Nguyễn Thị Ròn Maria: Nguyễn Thị Hường
Gisèle Rhéaume Mađalêna Giang Thị Nguyệt Kiêm
Phaolo Reyner Teresa
Maria Vương Thị Rật Vương Thu Thuỷ
Maria Nguyễn Thị Rạng Angès Nguyễn Thị Huyền
Maria Nguyễn Thị Riệp Hoàng Hữu Hiến
Maria Rong Trần Ngọc Huân, Trần Mạnh Khôi
Giuse Phạm Viết Ruân Vũ Theresa
Maria Hoàng Thị Ry Trần Phúc An
MariaMadalena Trần Thị Ro Phạm Thuý Hằng
Đaminh Đinh Văn Riên Đinh TThanh Nga
Đaminh Nguyễn Ráng Tô Chương
Giuse Rong Trần Mạnh Khôi
Micae Roi Đinh Quốc Dũng
Phêrô Trần Văn Roăn Trần Thị Thao
Maria Phạm Thị Roan Phạm Frances Bích Hà
Ông Bốn Rô Nguyễn Trí Khôi
Têphanô Nguyễn Văn Ru Phạm Hoàng Phong
Vincentê Ru Phạm Gia Tuyên
Phêrô Trần Ngọc Riệp Trần Ngọc Thịnh
Gardner, Robert L. Nguyễn H Hoàn