Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần R

Chủ đề: 
Vườn Đức Mẹ Guadalupé

 

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần R
Tên thân nhân Tên người xin
Anna Phạm Thị Rớt Phạm Văn Luật
Anna Phạm Thị Rớt Phạm Văn Luật
Giuse Phạm Văn Rương Đaminh Quang Sáng
GBaotixita Lại Thế Ruyệt Lại Thế Lãng
Rita Thompson Nguyễn Ngọc Thanh Lan
Maria Vũ Thị Riếc Hà Tiến Đạt
Maria Nguyễn Thị Rợi Nguyễn Luyến
Phêrô Dương Văn Ro Nguyễn Thị Tươi
Palmer Rose Nguyễn Tinh
Joseph Đỗ Văn Ry Đỗ Văn Thuận
Anna Bùi Thị Rường Đinh Văn Minh
Maria Nguyễn Thị Ren Nguyễn Xuân Huê
Thầy Raphel, ofm Hoàng Anh Lê
Maria Trần Thị Roăn Trần Thị Thao
Giuse Nguyễn Ruân Nguyễn Hải Đăng
Maria Phạm Thị Ru Phạm Quang Tú
Ed Rooney Võ Trường Sơn
Phêrô Nguyễn Văn Rồng Trần Ngọc Huân
Annataxia Trần thị Rang Cecilia Nguyễn Vũ Minh Châu
Maria Phạm Thị Ry Đỗ Văn Thuận
Ông Bà Chánh Ruyệt Nguyễn V Thu Tâm
Phêrô Trịnh Văn Rung Trịnh TKim Nhung
Anton Rinh Mai Thị Thanh Thủy
Gioan Baotixita Rĩnh Mai Thị Thanh Thủy
Giuse Trần Viêt Rong Giuse Trần Ba Lan
Raphaen Nguyễn Văn Riệm Maria Trần Thị Thu
Giuse Đỗ văn Rien Maria Đỗ thị Hồng Vân
Giuse Vũ Văn Ruẩn Giuse Phạm Ngọc Chi.
Maria Rachel Unno Elizabeth Bach Luong
Joseph Ryu Unno Elizabeth Bach Luong
Maria Trần Thị Ri Phaolo Phạm Hữu Phước Lộc
Louis Huỳnh Long Rạng Giu-se Nguyễn văn Đức