Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần S

Chủ đề: 
Vườn Chúa Kitô Vua

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần S
Tên thân nhân Tên người xin
ông Thomas Schäfer, Maria Phan Thị Kim Cúc
Silvano Sirtoli Maria Phan Thị Kim Cúc
NICOLA ĐẶNG THÁI SƠN TERESA
Teresa Đặng Thị Ngọc sương Đền thánh tử Đạo Lê Văn gẫm
Anna Phạm Thị san Gx kẻ Sặt
Maria Bùi Thị son Gx lộc hòa
LUCIA MARIA NGUYỄN THỊ SOI GĐTHĐC
Linh mục Gioan Phạm Hoàng Sinh Maria Phan Thị Kim Cúc
ANTÔN NGUYỄN NGỌC SƠN Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
TERESA MARIA NGUYỄN THỊ SA GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria NGUYỄN THỊ SẮC GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria LÊ THỊ SÁNG GĐTHĐC THÁNH KHANG
Đức Hồng y Serafim Fernandes de Araújo Maria Phan Thị Kim Cúc
Anna Nguyễn Thị Sinh Phero Nguyễn Vĩnh Thiện
Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang Maria Phan Thị Kim Cúc
Phero Đặng Trường Sơn Gx hải sơn
Maria Phạm Thị sen Gx thánh tâm bảo lộc
vinh son Nguyen van Dộng Vinh Son Vinh Son Nguyen van Nên
Maria Vũ Thị Sửu Gx thánh tâm hố nai
Maria Phan Thị Sang Maria Phan Thị Kim Cúc
Đaminh Mai Văn sáng Gx sao Mai
Bà cố maria Đinh Thị sại GĐPTTT hợp an
Bà cố maria Đoàn Thị suất GĐPTTT tân hưng
Phero Đỗ Văn soạn GĐPTTT long thạnh Mỹ
Maria Nguyễn Thị sá GĐTH thánh khang
Giuse Trần Việt sơn GĐTH Lộc Hưng
Anna Hoàng Thị sen GĐTH Hà Nội xóm mới
anna nguyen thi sam tadeo nguyen xuan lac
anna nguyen thi sen tadeo nguyen xuan lac
GIOANKIM GIOANKIM NGUYEN HOANG SON TEREXA NGUYEN THI TUAN KHOI
Giu Se Nguyễn Sanh Kinh Tran
Phao Lô Trần Sĩ Kinh Tran
GIUSE GIUSE PHAM NGOC SANH TEREXA NGUYEN THI TUAN KHOI
lucia nguyễn thị soi gx phát hải
anna nguyễn thị soi gx tân lập
giuse trankimson giuse trankimbang
Ana Ana Đặng Thị Thanh Sương Dương Triều Thanh Duyên
Maria Lê Thị Sáu PX TMN
Maria Dinh thi se Teresa Do thi Len
Phaolo Tinh duong hong Son Anna Nhu
ANNA NGÔ THỊ SÁNG MAĐALÊNA GIANG THỊ NGUYỆT KIÊM
Giuse NGUYỄN ĐÌNH SỸ Giuse Nguyễn Anh Dũng
Châu Ngọc SANG Anna Nh Kha
phaolo Nguyễn Ngọc Sơn Teresa
Anna Maria Trần Thị Sáng GĐTHĐC
Maria Trịnh THị Sợi GĐTHĐC
Maria Nguyễn Thị Sức GĐTHĐC
Anna Maria Nguyễn Thị Soi GĐTHĐC
Maria Phạm Thị Sen GĐTHĐC
Maria Soan Teresa