Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần S

Chủ đề: 
Vườn Chúa Kitô Vua

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần S
Tên thân nhân Tên người xin
Phaolo Trần Hữu Sãng Teresa Trần Thị Phương Đài
Maria Lam Thi Sa Marie Hien Tran
GIUSE TRAN NGOC SAN GIUSE TRAN NGOC PHONG
SIMON (CỐ LINH MỤC NHÀ THỜ BÌNH TRIỆU ) GIOAKIM TRẦN THANH TRINH
Giuse Đỗ Trường Sơn Anna Đỗ Thị Thu Hường
MICAE Giacobe DANG MINH SON Micae DANG THANH TUNG
bà cố anna dương thị son giaó xứ xóm chiếu
phero trần ngọc sơn giaó xứ xóm chiếu
Phero Ho si Su Ho thi Bau
Anna Ho thi Su Ana Ho thi Bau
anna nguyen thi sau chau thanh duyen
da minh nguyen van suy chau thanh duyen
Maria Cao Thi Sen Vu Hoa
LM. GIOANBAOTIXITA NGUYEN-VAN-SAM DO-THI-XUAN-MAI
Mattheu Triệu văn Sang Therese Triệu thị Ánh Nguyệt
giuse nguyen sach phe ro nguyen van tien
ANRE nguyen van sao phe ro nguyen van tien
Phero NGUYỄN VĂN SĨ Theresa Hoa Đăng
MARTINO SON LUCIA NGUYEN THANH TRANG
Anna Nguyen Thi San Do Van Truc
DAMINH BUI MINH SON LUCIA NGUYEN THANH TRANG
Phêro Phero Triệu văn Sanh Teresa Triệu thị Ánh Nguyệt
Emanuel nguyen Ngoc Sinh Maria nguyen thi kim xuyen
Micae Nguyen duc sang Nguyen thi a
Anphonso Nguyễn Chúc Sinh Phero Nguyễn Đức Thành
Giuse Bố Nguyễn Tấn Sơn Con Maria Nguyễn Xuân Thu
Tuyết Sương Catarina Nguyễn Thanh Vân
An tôn Lê Văn Soái Maria LêThị Chiên
Phao lô Châu Văn Sáng Maria Hà Trâm Anh
Maria Bùi Thị Ngọc Sương Catarina Nguyễn Thanh Vân
GiuSe Nguyen Dinh Sy GiuSe Nguyen Anh Dung
Evelyn Stuhl Catarina Tuoi
Amelia Sanchez Catarina Tuoi
Jesus Munoz Salas Catarina Tuoi
Giuse Nguyễn văn sáu Nguyễn thành trung
Vicente Trần Văn Song Maria Trần Thị Thu Hà
Rosa Vu thi Sang Bich Thuy Tran
LM ANTON PHÙNG QUANG SANH giáo dân
Phanxico Xavie Bui van Sau Catarina
Maria Dang Thi Sanh Maria Vu Tran Khanh Linh
Phê Rô Nguyễn văn Sanh AnRê Trần Chỉnh
Taylor Scott Tram Huynh
Elisabeth Phan Thi Sanh Tram Huynh
PhêRô Nguyễn Văn Sao Nguyễn Minh Khánh
Maria Dang Thi Sanh Maria Vu Tran Khanh Linh
Maria Ha Thi tuyet Son Daminh Ha trong Phu
Rosa Nguyễn Thị Sen Maria Đoàn Thị Kim Định
Giuse Sơn (ông 8 Sơn - tân tòng) Maria Đoàn Thị Kim Định
Maria Nguyễn Thị Soạn Mattha Nguyễn Kim Tiến
Phanxico xavier Nguyễn Văn Sử Mattha Nguyễn Kim Tiến