Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần S

Chủ đề: 
Vườn Chúa Kitô Vua

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần S
Tên thân nhân Tên người xin
Maira Đinh Thị Sâm Đinh Quang Tuyên
Phạm Thị Sâm Nguyễn Theresa
Giuse Trần Đình Sang Mai Thị Ngọc Bích
Châu Thị Sàng Lê Kim Danh
Giuse Trần Tiến Sâm Trần Tiến Đính
Giuse Lê Huy Sang Lê Huy Số
Suzane Nguyễn Thị Sang Nguyễn Minh Ngọc
Maria Trần Thị Sanh Trần Thị Ty Anna
Phaolô Nguyễn Bá Sáng Nguyễn Bá Vinh
Lm PhanxicôXaviê Trần Văn Sáng Nguyễn Công Lịch
Anna Nguyễn Thị Sâm Nguyễn Huỳnh Jennifer
Lưu Trường Sanh Trần TLan Phương
Anna Nguyễn Thị Sâm Phạm Thị Hiền
Giuse Trần Văn Sách Phạm Vân
Phanxicô Nguyễn Văn Sách Tạ Văn Thắng
Anna Tạ Thị Sạch Nguyễn Thị Thanh
AnMartha Nguyễn Thị Sạch Phạm Minh Tâm
Sư huynh Francois Nguyễn Văn Sắc Nguyễn Bích Mary
Đỗ Thị Sắc Nguyễn Huỳnh Jennifer
Anna Nguyễn Thị Tuyết Sa Lê Ánh Nguyệt
Maria Nguyễn Thị Sa : Phạm Thị Kim Thanh
Giuse Trần Tiên Sâm Trần Tiên Đính
ÔB Nguyễn Văn Sâm Trần Bình Mỹ Phượng
Augustino Đào Văn Sâm Trương Thị Hương
Maria Nguyễn Thị Sâm Nguyễn Văn Ngọc
Maria Nguyễn Thị Sâm Nguyễn T Xuân Thu
Maria Nguyễn Thị Sâm Nguyễn Christina
Dominique Đinh Viết Sâm Đinh Quang Tuyên
Maria Trần Thị Sâm Trần Đ Khiêm Ái
Anna Sâm Nguyễn Thị Thúy Hằng
Phanxicô Đinh Văn Sâm Đinh Văn Tinh
Maria Trịnh Thị Sâm Trịnh Ngọc Uyên Uyên
Catarina Lê Thị Sâm Vương Thu Thuỷ
Giuse Trần Tiên Sâm Phạm Văn Phúc
Antôn Lê Văn Sang Lê Hồng Nhựt
Huỳnh Văn Sang Huỳnh Hải Hoàng
Agatha Trần Kim Sang Lê Hữu Đức
Giuse Trần Đình Sang Huỳnh Đỗ Minh Hiếu
Ignatio Trần Văn Sang Ninh Phạm Liễu
Giuse Vũ Văn Sản Nguyễn Thị Vân
Phanxicô Nguyễn Văn Sanh Nguyễn Trường Sơn
Giuse Sanh Tạ Thị Hương
GBaotixita Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Bảo Phúc
Phêrô Hoàng Sang Hoàng Tạo