Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần T

Chủ đề: 
Vườn Đức Mẹ Lavang

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần T
Tên thân nhân Tên người xin
Lm Phao lô Nguyễn Thọ PX TMN
Magarita Lê Thị Thanh Tâm PX TMN
Maria Trần Thị Thông PX TMN
Gioan Hoàng Văn Tiếp PX TMN
Đức ông Phero Nguyễn Văn Tài Phero Nguyễn Vĩnh Thiện
JB Nguyễn Văn Tuần Phero Nguyễn Vĩnh Thiện
Maria Trần Thị Thơ PX TMN
LM ĐAMINH NGUYỄN MINH TUÂN DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN Cecilia
Gioakim Maria VŨ VĂN THÚ Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
INHAXIO MARIA VŨ ĐÌNH TRỲ Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Giuse TRƯƠNG THÍ Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
PHANXICOSAVIE ĐÀM TÚ TRUNG Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Maria PHẠM THỊ TUYẾT Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Phêrô LÊ VĂN THÀNH Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Maria HỒ THỊ TÀI Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
ANNA TRẦN THỊ TRANH Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
TÔMA NGUYỄN NGỌC TÀI Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
LORENSO MARIA ĐẶNG VĂN THỦ CÁC CON HOA - MAI
PHANXICO MARIA LÊ SINH THẢO ANNA NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Cha Gioan Baotixita NGUYỄN THÀNH TÂM Maria Phan Thị Kim Cúc
MARIA TRẦN THỊ THƠ Gx. Thượng Lộc
MARIA NGUYỄN THỊ TƠ GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria TỐNG THỊ THÊ GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria NGUYỄN THỊ THOA GĐTHĐC THÁNH KHANG
GIACÔBÊ MARIA NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG GĐTHĐC THÁNH KHANG
Martta Maria VÕ THỊ TÂM GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria NGUYỄN THỊ THÊU GĐTHĐC THÁNH KHANG
CATARINA MARIA PHẠM THỊ THẠCH GĐTHĐC THÁNH KHANG
Giuse Maria NGUYỄN ANH THOẠI GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria MAI THỊ THA GĐTHĐC THÁNH KHANG
Giuse Maria N GUYỄN VĂN THỌ GĐTHĐC THÁNH KHANG
Giuse Maria VŨ THỨC GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria BÙI THỊ HOÀNG THI GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria NGUYỄN THỊ THỦY GĐTHĐC THÁNH KHANG
ANRE MARIA TRẦN VĂN THIỆP GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria NGUYỄN THỊ TIẾP GĐTHĐC THÁNH KHANG
Matta Maria TRẦN THỊ THƯỜNG GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria TRẦN THỊ THƠ GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria PHẠM THỊ TÂM GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria VŨ THỊ THO GĐTHĐC THÁNH KHANG
PHÊRÔ MARIA LƯƠNG THÉP GĐTHĐC THÁNH KHANG
Annê Nguyễn Thị Thưỡng Kinh Tran
Maria Trần Thị Trí Kinh Tran
Phêrô Lê Thú Kinh Tran
GiuSe LM Trần Quý Thiện Kinh Tran
Giuse Giuse Trần văn Thuận TuanKhoi Nguyen FdCGS
Giuse Nguyễn Văn Tuyển Maria Nguyễn Thị Cẩm
ANNA ĐỖ THỊ BÍCH THUẬN VŨ THỊ THẢO TRÂM
Nguyễn Thị Tiền Anna Nhu tbe3t
Daniel Nguyễn Quốc Trạng Phero Nguyễn Vĩnh Thiện