Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần T

Chủ đề: 
Vườn Đức Mẹ Lavang

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần T
Tên thân nhân Tên người xin
GRIGORIO Nguyen Huu Truong Mai T Chau Huong
Daniel Nguyễn Quốc Trạng Phero Nguyễn Vĩnh Thiện
Phero Nguyễn Vĩnh Trường Phero Nguyễn Vĩnh Thiện
Toma Nguyễn Văn Trăm Phero Nguyễn Vĩnh Thiện
Phero Nguyễn Văn tâm Gx ngọc lâm
Maria Nguyễn Thị thỏa Gx phú thọ hòa
Umberto Tombini Maria Phan Thị Kim Cúc
CHA CỐ ĐA MINH ĐINH TRUNG THÀNH Maria Phan Thị Kim Cúc
Phanxicô Xaviê Phạm Duy Tất PX TMN
Phanxicô Xaviê Phạm Duy Tất PX TMN
Phanxicô Xaviê Phạm Duy Tất PX TMN
GIOAKIM NGUYỄN VĂN THẠC Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Giuse Giuse Trần Văn Thuận Tuận Khôi Nguyễn
Giuse Giuse Trẩn Thái Tuấn Khôi Nguyễn
Maria NGUYỄN THÙY TRANG TERESA
Lm daminh Nguyễn Minh tuân Dòng thừa sai đức tin
Giuse Đinh Đức Thiện Gx lộc hòa
Giuse Trương Văn Toàn Gx Vĩnh Hòa
Maria NGUYỄN THỊ THANH Gx thánh tâm hố nai
Giuse Nguyễn Văn thơm Gx hải sơn
Anton Nguyễn Văn tính Gx bến Hải
Teresa Nguyễn Thị Thơm Gx phát hải
Têresa Nguyễn Thị Thìn Gx tân hưng
Luca Nguyễn Huy tâm Gx tân chí linh
Phero Nguyễn anh tuấn Gx tam Hải
Giuse Lê Ngọc tiếp Gx mân côi bình thuận
Gioanbt Trần Kim trác Gx tây hải
Maria Vũ Thị thia Gx Lộ đức
Phêrô Nguyễn Văn Tý PX TMN
Tê rê sa Nguyễn Thị Thơm Đỗ Công Danh
Tê rê sa Nguyễn Thị Thơm Đỗ Công Danh
linh mục Giuse Phạm Trung Thu Maria Phan Thị Kim Cúc
Maria Nguyễn Thị Kim Thảo (vụ 39 người chết tại anh) Gx rú đất
Maria PHẠM THỊ THƠM GĐTHĐC
CATARINA MARIA NGUYỄN THỊ THỈNH GĐTHĐC
Giuse Maria ĐỖ VĂN TÍCH GĐTHĐC
Maria NGUYỄN THỊ THƠM GĐTHĐC
Gioan Baotixita MARIA VŨ NGỌC TRINH GĐTHĐC
PHÊRÔ MARIA NGUYỄN KHẮC THƯỜNG GĐTHĐC
Giuse Maria BÙI NGỌC TẤT GĐTHĐC
PHÊRÔ MARIA NGUYỄN VĂN THỊNH GĐTHĐC
Giuse Maria LÊ VĂN THỰC GĐTHĐC
Antôn Trần minh Toàn Giuse Nguyễn văn Đức
LINH MỤC GIOAN NGUYỄN VĂN TY SDB DÒNG DON BOSCO
Maria Vũ thị tơ Mattheu tòng
Cha cố Phanxico Savie NGUYỄN HỮU TẤN CỘNG ĐOÀN CAO THÁI
TERESA MARIA NGUYỄN THỊ THU THẢO GĐTHĐC THỦ ĐỨC
PHÊRÔ MARIA TỐNG VĂN TÂN GĐTHĐC THỦ ĐỨC
Maria VŨ THỊ TÚC GĐTHĐC THỦ ĐỨC
ĐAMINH MARIA VŨ MINH TRINH GĐTHĐC THỦ ĐỨC