Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần T

Chủ đề: 
Vườn Đức Mẹ Lavang

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần T
Tên thân nhân Tên người xin
phero Bo chi Hoa Hai .Tran van Tho anna nhu
Phaolô Trần Văn Tình PX TMN
Maria Lê Thy Thảo PX TMN
Maria Vũ Thị Túy PX TMN
Maria Đỗ Thị Tộ PX TMN
Têphanô Nguyễn Công Thiện PX TMN
Nguyễn Văn Thôi Maria Phan Thị Kim Cúc
Anna Nguyễn thi Thực Châu
Phero Nguyen. Manh Tuan Anna Nhu
Giuse Nguyễn Văn Thái Giuse Nguyễn Văn Đoàn
GIUSE LINH MỤC GIUSE TÀI Giuse Nguyễn Anh Dũng
Lê thị Tính Giuse Nguyễn văn Đức
Nguyễn hữu Thứ s anna Nhu
Ngô Kim TRỌNG Anna Nh Kha
Linh Mục Đaminh Phạm Quang Trung Maria Phan Thị Kim Cúc
Giuse Nguyễn văn Thủy Anna Nguyễn thị Nghi
cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung Maria Phan Thị Kim Cúc
Ong văn Thự Giuse Nguyễn văn Đức
Cha Xavier Thelakat Cha Xavier Thelakat Maria Phan thị Kim Cúc
Nguyên thi Trinh Anna Nhu
Maria Nguyễn Ngọc Minh Tuyền Nguyễn Ngọc Minh Tuyền
Hughes Nguyễn Xuân THU Anna Nh Kha
GIOAN -PHAOLO Nguyễn Diệp Minh Tuyền VỢ DIỆP-CON THẢO NHI
Francisco Xavier Lâm Ngươn TÁNH Kathy Nh Kha
Micae Vu van Tài Anna Nhu
Đaminh nguyễn Văn Thực Tâm Văn Đỗ
GABRIEL NGUYỄN HỮU THÔNG giáo họ thánh tâm, gx xóm chiếu
Nguyên van Toàn Anna Nhu
Sơ Nicole Nguyễn Kim THẠNH Kathy Nh Kha
LM INHAXIO HỒ KIM THANH Teresa
Giuse Lê Trung Tuân Teresa
Anna Nguyen thi thuong Thuong a anna Nhu
Trần văn Thẳng anna nhu
LM Anton Nguyễn Trường Thăng Teresa
Maria Lê Thanh Thảo PX TMN
Nguyễn thị Cẩm Tú MAVIER Kim
Anna Maria Trần Thị Thiện GĐTHĐC
Anna Maria Nguyễn THị Tập GĐTHĐC
Anna Maria Hồ THị Trinh GĐTHĐC
Giuse Maria Phạm Đức Thuận GĐTHĐC
LM Phanxico Savie Võ Thanh Tâm GP Vinh
Phêrô Đậu Đình Triều GP Vinh
Anna Maria Nguyễn Thị Tuyết Hội Mân Côi
Maria Đỗ Thị The Hội Mân Côi
Linh mục Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm Maria Phan thị Kim Cúc
TRACY Trần Anna Nh Kha
Phanxica Maria Võ Thị Thiệt GĐTHĐC
Anna Maria Nguyễn Thị Thay GĐTHĐC
Giuse Maria Trần Văn Thiêm GĐTHĐC
Phêrô Maria Võ Ngọc Thanh GĐTHĐC