Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần T

Chủ đề: 
Vườn Đức Mẹ Lavang

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần T
Tên thân nhân Tên người xin
Giuse Bùi Văn Tâm Thinh Ngọc Anh
Phêrô Trần Tâm Trần Ngọc Anh
Pherô Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Ngọc Biển
Anna Đỗ Thị Tâm Nguyễn Thị Hương
Phaolô Huỳnh Thanh Tâm Huỳnh Thanh Phương
Vincent Trần Thanh Tâm Trần Văn Hải
Giuse Phạm Đình Tâm Vũ Đức Vương
Ông cố Tâm Nguyễn Xuân Thu
Lm Vinhsơn Bùi Công Tâm Phan Thanh Hà
Giuse Phạm Văn Tâm Phạm Ngọc Tuyên
Antôn Nguyễn Tâm Nguyễn T Xuân Thu
Giuse Bùi Văn Tâm Trần Ngọc Thịnh
Maria Nguyễn Thị Phương Tâm Nguyễn Hoàng Anh Phi
Maria Tô Thị Thanh Tâm Tô Thị Thanh Trúc
Phaolô Trần Văn Tâm : Võ Xuân Thiên
Maria Nguyễn Thị Tạ Vũ Kim Chi
Micae Lê Đức Tá Lê Toàn Phong
Phêrô Nguyễn Tài Lê Thị Huyền Vi
Pherô Lê Văn Tài Trần Tâm
Anna Nguyễn Thị Tại Hồ Đức Hòa
Anna Trương Thị Tám Phạm Vũ Chánh
Têrêsa Trần Thị Tâm Nguyễn Trí Dũng
Anna Đỗ Thị Tâm Nguyễn Thị Huệ
Anna Phan Thị Tâm Nguyễn Thị Tuyết
Louis Bùi Tâm : Bùi Thái Sơn
Giuse Trần Công Tâm Dương Văn Hiếu
Giuse Nguyễn Minh Tâm Giuse Nguyễn Minh Khải
Maria Quách Thị Tâm Vũ Thị Diệp
Maria Trương Thị Tâm Đinh Viết Hùng
Nguyễn Thị Tâm Phùng Hằng Thi
Gioan Lê Văn Tâm Lê Thị Tiến