Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần V

Chủ đề: 
Vườn Thánh Tâm Chúa

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần V
Tên thân nhân Tên người xin
Giuse Trần Văn Vinh Maria Nguyễn Thị Nga
Phêrô Vạn Nguyễn Thị Thúy Hằng
Sr MarieAnge Trần H Vân Đinh Quang Tuyên
Maria Võ Nhi Vân Võ Trường Sơn
Maria Võ Thanh Vân Võ Trường Sơn
Matthew Nguyễn Văn Vai Nguyễn Huỳnh Jennifer
Phêrô Trần Văn Nguyễn Duy Quang
Maria Vân Nguyễn Thu Trâm, Tạ Thị Hương
AntônMaria Lê Thanh Vân Ngô Thị Nghĩa
Antôn Nguyễn Văn Vân Nguyễn Quang Minh
Anna Nguyễn Thị Vân Trần Thị Diệu
Inhaxiô Lê Vạn Lê Phạm Hoàng Chương
Maria mẹ của Quốc Vân Lê Quang Nhựt
Lm Giuse Trần Đình Vân Nguyễn Hải Đăng
Maria Đỗ Thị Kim Vân Phạm Vân
Maria Trần Thị Bích Vân Lê Huy Số
Phạm Ngọc Vân Trần Long
Anna Nguyễn Thị Kim Vân Nguyễn Duy Luân
JeanneMarie Hứa Thị Cẩm Vân Hoàng Anh Lê
Giuse Nguyễn Hồng Vân Tạ Duy Hiếu, Tạ Thị Duyên
Maria Nguyễn Thị Vân Vũ Phương Anh
Giuse Vũ Viết Văn Nguyễn Thuý Kiều Hương
Vicente Vận Mai Bá Long
Têrêsa Nguyễn Thị Vàng Phạm Minh Tâm
Maria Nguyễn Thị Vàng Trương Vân
Simon Võ Văn Võ Đình Thịnh
Micae Lương Văn Mai Quang Nghĩa
Maria dì của Quốc Vân Lê Quang Nhựt
Phêrô Nguyễn Văn Vân Trương T Mai Hương
Maria Trần Thị Vân Trần Tiên Đính
Phêrô Nguyễn Hồng Vân Nguyễn Trường Giang
Anna Nguyễn Thị Vấn Nguyễn Văn Bích
Phạm Ngọc Vang Trần Tiffany
Maria Nguyễn Thị Vận Nguyễn Thị Vận
Maria Tô Thị Vàng Tô Công Hiếu
Anna Trần Thị Văn Trần Thị Thao
Maria Vũ Thị Vân Vũ T Tiết Minh
Maria Vũ Thị Vân Nguyễn V Thu Tâm
Banabe Nguyễn Văn Vân Dương Văn Hiếu
Phêrô Lê Hồng Vân Phạm Thị Oanh
. Phêrô Hồ Văn Vân Hồ Nguyễn Bích Tiên
Giuse Hoàng Hữu Văn Hoàng Hữu Thiên
Phaolô Hồ Hiến Văn Vũ Thị Huệ
GBaotixita Đinh Văn Vây Đinh Văn Minh
Banabe Nguyễn Văn Vân Nguyễn Agnes
Maria Đoàn Thị Thu Vân Nguyễn Văn Lợi
Maria Trần Thị Thanh Vân Nguyễn Bảo Phúc
Phêrô Nguyễn Hồng Vân Nguyễn Văn Khải
Anna Nguyễn Thị Vấn : Nguyễn Thụy Đan Tâm
Phạm Ngọc Vàng Phạm Thị Tuyết