Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần Y

Chủ đề: 
Vườn Đức Bà Phù Hộ Các Giáo hữu

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần Y
Tên thân nhân Tên người xin
Maria Lê Thị Yết Phạm Văn Vệ
theresa Trần thị Hồng Yến Ma ria Đinh hữu thị Lý
giuse nguyen van y chau thanh duyen
Maria Yên Catarina Nguyễn Thanh Vân
Maria Phạm thị Yểng Maria.G
Maria Phạm Thị Yểng M.Goretti
Maria Phạm thị Yểng Maria Goretti
Maria Phạm thị Yểng Goretti
Giuse Liu Chung Yin Nguyễn Thị Bích Ngọc
Maria Nguyễn Thị Ỷ Maria
Maria phạm thị Yến Vinh Sơn Nguyễn Đức Khoa
Maria Hòang Yến Mary Tuan N. Pham
Maria Nguyễn Thị Yểng M.Goretti
Maria Yểng M.goretti
Maria Pham thi Yeng Anna
Maria Phan Thi Yen Anna Maria Phan Anh Phi
Matta Nguyễn Thị Yêu Maria Phan Thị Mai
Teresa Pham Thi Yeu RosaMaria Nguyen Thi Hoa
Maria Nguyễn Thị Yên Giuse Nguyễn Văn Phong
Maria Yểng Anna
Maria Pham thị Yểng Anna
Maria Nguyễn Thị Yến Giuse Nguyễn Văn Phong
Maria Paham Thị Yểng Anna
Maria Pham thi Yểng Anna
MARIA NGUYỄN THỊ YÊN TRƯƠNG VĂN HẢI
Maria Yeng MAria goretti
MAria Nguyen thi Yeng Anna
Maria Yểng Anna
maria nguyen thi y nguyen tan hieu
MARIA NGUYỄN THỊ YÊN GIUSE NGUYỄN V. PHONG
ANNA_MARIA_TERESA NGUYEN THI NGOC YEN NGUYEN THANH LIEM
Thomas vũ Hữu Ých Maria: Nguyễn Thị Hường
Maria Vũ Thị Yến Maria: Nguyễn Thị Hường
Anna Sr Nguyễn Thị Bạch Yến Mađalêna Giang Thị Nguyệt Kiêm
Phêrô Nguyễn Văn Yên Mađalêna Giang Thị Nguyệt Kiêm
Anna Sr Nguyễn Thị Bạch Yến Mađalêna Giang Thị Nguyệt Kiêm
Matta Trần Thị Y Nguyễn Vi
Maria Giang Thị Y Nguyễn Hằng
Isave Vũ Thị Y Nguyễn Hải Đăng
Annê Phan Thị Y Giang T Nguyệt Kiếm
Nguyễn Văn Y Nguyễn Thị Cúc
Yan Trần Xuân Thịnh
Hồ Thị Yêm Đặng Tuý Hương
Maria Phạm Thị Yêm Phạm T.B. Trung
Maria Nguyễn Thị Yên Nguyễn Văn Trung
Giuse Nguyễn Văn Yên Nguyễn Văn Cương
Nguyễn Văn Yên Võ Trường Sơn
Chim Hải Yên Lê Trần
Tôma Lê Quang Yên Ngô Nguyễn Quy
Phêrô Trịnh Việt Yên Phạm Thị Thanh Tú