Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần Y

Chủ đề: 
Vườn Đức Bà Phù Hộ Các Giáo hữu

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần Y
Tên thân nhân Tên người xin
Đôminicô Phạm Duy Yên Đỗ Brian Triệu Xuân
Maria Nguyễn Thị Yến Đặng Quốc Thanh
Đặng Thị Yến Đặng Tuý Hương
Anna Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thao Loan
Maria Nguyễn Thị Yến Nguyễn Quang Thuỵ
Têrêsa Trần T Ngọc Yến Trần Mỹ
Catarina Marta Hoàng Thị Yến GĐ Thuỵ Khánh Minh
Anna Huỳnh Thị Yến Lương Thị Mai Trâm
Anna Huỳnh Thị Yến Tiffany Lương
Anna Hà Thị Yến Hà Hải Hậu
Nguyễn Thị Yến Nguyễn Ngọc Thuý
Phaolô Nguyễn Văn Yễn Lê Thị Huyền Trang
Simon Đoàn Yeng Phạm Duy Linh
Maria Lê Thị Yết Phạm Văn Vệ
Thomas Nguyễn Văn Yết Thomas Hân
Maria Phạm Thị Yêu Mai Bá Long
Maria Khổng Thị Yêu Ngô Thị Gon
Phêrô Lê Văn Y Trần Thị Kiều Oanh
Maria Trần thị Y Anna Đỗ thị Hoa
Maria Nguyễn thị Yểng Đỗ trọng Quý
Maria Hoàng Thị Hải Yến Hoàng Anh
Matta Nguyễn thị Y Magarita Phan thị Ngọc Phan
Anna Phạm Thị Y Đinh Thế Kỷ
Anton Trần Quang Yến Trần Quanh Minh
Đàm Chi' Yong Phan Thi Kim Cuc
Elizabeth Nguyen Minh Yen Ann Vui Nguyen
Maria Nguyễn Thị Kim Yến Kim Phuc Nguyen
Maria Pham thi Yeng Pham van Cau
Maria Hoang Thi Hai Yen Pham Duy Khanh
Maria Hoang Thi Hai Yen, Daminh Nguyen van Tuyet Hoang Anh
Anna Nguyễn thị Yến Maria Kim Cương
Anna Nguyễn thị Yến, Phaolô Nguyễn Cán, Thomas Nguyễn Hùng, Gioan kim Nguyễn Triều Kim Van
Maria Vũ Đoan Kim Yến, Phêrô Vũ Văn Tích, Maria Lê Thị Hòa Yenvu