Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CON THỜ LẠY CHÚA

 

ADORO TE
CON THỜ LẠY CHÚA

(St-Thomas d’Aquin)

 

 Lạy Chúa Giêsu! con yêu mến thờ lạy Chúa,

 là Thiên Chúa đang ẩn mình trong hình bánh này. 

Tim con hết lòng qui phục Chúa, vì được nhìn ngắm Chúa,

con thấy mọi sự chẳng ra gì.

Mắt con chẳng nhìn thấy và tay chẳng sờ được,

nhưng con tin vì được nghe lời Chúa.

 

Con tin mọi điều Chúa dạy,

vì chẳng có gì chân thật hơn lời của Chúa.

Trên thập giá Chúa chỉ dấu ẩn thiên tính,

nhưng trong phép này, Chúa còn dấu cả nhân tính của Người.

 

Con tin và tuyên xưng hai bản tính Chúa,

xin cho con điều người trộm lành ngày xưa đã được.

Tuy không thấy những thương tích Chúa như ông Tôma,

nhưng con xưng nhận Chúa là Thiên Chúa của con.

Xin cho con tin Chúa nhiều hơn,

cậy trông và yêu mến Chúa luôn mãi.

 

Phép Thánh Thể nhắc lại việc Chúa chịu chết,

và thật là bánh ban sự sống cho loài người.

Xin cho hồn con được sống nhờ Chúa, và vui hưởng sự ngọt ngào của Người.

 

Lạy Chúa Giêsu là như chim mẹ nuôi con,

xin rửa sạch con bằng Máu Thánh Chúa.

Vì chỉ một giọt máu Chúa cũng đủ

làm cho tội cả loài người được sạch trong

 

Lạy Chúa Giêsu, con đang nhìn Chúa ẩn mình,

xin ban cho con điều con hằng mong ước,

là sau này được chiêm ngắm tỏ tường

vinh quang của Chúa đến muôn muôn đời.  Amen.