Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

 

Kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu
 

Tháng 6 tháng Kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, theo kinh nghiệm cho thấy hầu hết những ai thành tâm và cung kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu đều nhận được rất nhiều hồng ân mà Ngài ban xuống. Cũng trong tâm tình đó, xin giới thiệu cùng Quý Vị Kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu bằng 3 thứ tiếng: Việt - Anh mà chúng ta vẫn thường nguyện cầu, hòng cầu xin Trái Tim Chúa cứu giúp chúng ta... .

 

Tiếng Việt - Kinh Nguyện Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con (Thưa sau mỗi câu).

Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.

Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu Con Ðức Chúa Cha hằng có đời đời. 

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Ðức Mẹ Ðồng Trinh.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng.

Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là toà Ðấng cực cao cực trọng.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời và là cửa Thiên Ðàng.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là chốn phải hướng về thay thảy.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là kho của mọi sự khôn ngoan thông thái.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nơi trót tính Ðức Chúa Trời ngự.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho mọi người chúng con.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sống lại chúng con.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành cùng Ðức Chúa Trời.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.

Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.

Tha tội chúng con.

Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.

Nghe cho chúng con.

Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.

Thương xót chúng con.

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen, và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận mà tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van. Vì Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Ðấng hằng sống hằng trị làm một cùng Chúa và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. 

Amen.


Tiếng Anh - The Litany of the Sacred Heart of Jesus
 

Lord have mercy, Lord, have mercy.

Christ have mercy, Christ, have mercy.

Lord have mercy, Lord have mercy.

Christ hear us, Christ, hear us

Christ graciously hear us, Christ graciously hear us.

God, the Father of Heaven, have mercy on us.

God, the Son, Redeemer of the World, have mercy on us.

God, the Holy Ghost, have mercy on us.

Holy Trinity, one God, have mercy on us.

Heart of Jesus, Son of the Eternal Father, have mercy on us.

Heart of Jesus, formed in the womb of the Virgin Mother by the Holy Ghost, have mercy on us.

Heart of Jesus, united substantially with the word of God, have mercy on us.

Heart of Jesus, of infinite majesty, have mercy on us.


Sacred Heart of Jesus 
Heart of Jesus, holy temple of God, have mercy on us.

Heart of Jesus, tabernacle of the Most High, have mercy on us.

Heart of Jesus, house of God and gate of heaven, have mercy on us.

Heart of Jesus, glowing furnace of charity, have mercy on us.

Heart of Jesus, vessel of justice and love, have mercy on us.

Heart of Jesus, full of goodness and love, have mercy on us.

Heart of Jesus, abyss of all virtues, have mercy on us.

Heart of Jesus, most worthy of all praise, have mercy on us.

Heart of Jesus, king and center of all hearts, have mercy on us.

Heart of Jesus, in whom are all the treasures of wisdom and knowledge, have mercy on us.

Heart of Jesus, in whom dwelleth all the fullness of the Divinity, have mercy on us.

Heart of Jesus, in whom the Father is well pleased, have mercy on us.

Heart of Jesus, of whose fullness we have all received, have mercy on us.

Heart of Jesus, desire of the everlasting hills, have mercy on us.

Heart of Jesus, patient and rich in mercy, have mercy on us.

Heart of Jesus, rich to all who invoke Thee, have mercy on us.

Heart of Jesus, fount of life and holiness, have mercy on us.

Heart of Jesus, propitiation for our sins, have mercy on us.

Heart of Jesus, saturated with revilings, have mercy on us.

Heart of Jesus, crushed for our iniquities, have mercy on us.

Heart of Jesus, made obedient unto death, have mercy on us.

Heart of Jesus, pierced with a lance, have mercy on us.

Heart of Jesus, source of all consolation, have mercy on us.

Heart of Jesus, our life and resurrection, have mercy on us.

Heart of Jesus, our peace and reconciliation, have mercy on us.

Heart of Jesus, victim for our sins, have mercy on us.

Heart of Jesus, salvation of those who hope in Thee, have mercy on us.

Heart of Jesus, hope of those who die in Thee, have mercy on us.

Heart of Jesus, delight of all saints, have mercy on us.

Lamb of God, who takest away the sins of the world, spare us, O Lord.

Lamb of God, who takest away the sins of the world, graciously hear us, O Lord,

Lamb of God who takest away the sins of the world, have mercy on us.

V. Jesus, meek and humble of Heart.

R. Make our hearts like unto Thine.

Let us pray

Almighty and everlasting God, look upon the Heart of Thy well-beloved Son and upon the acts of praise and satisfaction which He renders unto Thee in the name of sinners; and do Thou, in Thy great goodness, grant pardon to them who seek Thy mercy, in the name of the same Thy Son, Jesus Christ, who liveth and reigneth with Thee, world without end.  Amen.

Anthony Le dịch