Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH KÍNH TRÁI TIM RẤT TỪ BI THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA

 

KINH KÍNH TRÁI TIM RẤT TỪ BI THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA

(nguyên bản tiếng Pháp: Hommage & Prière Aux Coeurs Très Miséricordieux De Jésus et De Marie)

 

     Tán tụng, ngợi khen và kính mến Trái Tim rất từ bi thương xót của Chúa và Đức Mẹ!

     Chúng con tôn kính, ca tụng hát khen, hết lòng kính mến Trái Tim Chúa và Mẹ; chúng con là kẻ tội lỗi, chạy đến ẩn mình trong Trái Tim hai Đấng, chúng con muốn thuộc về hai Đấng và muốn được luôn luôn ở trong Hai Đấng.

 

Xin Trái Tim Chúa và Mẹ thanh tẩy, soi sáng, thánh hóa và cứu chữa chúng con.  Lạy Chúa Giêsu! chớ gì chúng con được kính mến Chúa; cùng với Rất Thánh Trái Tim Đức Mẹ.  Và lạy Mẹ Maria, chớ gì chúng con được kính mến Mẹ như Chúa Giêsu đã mến yêu Mẹ; là Mẹ của Người; và là Đấng Đồng Công với Người trong việc cứu chụôc nhân lọai.

 

     Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, sống động trong Mẹ Maria, và lạy Trái Tim Rất Thánh Mẹ Maria, sống động trong Chúa, xin chúc tụng, tôn kính, ca ngợi hai Đấng đáng được mến yêu và noi gương bắt chước.

 

     Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đồng đâm thâu qua vị tội lỗi chúng con, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Chúa từ trên núi Calvê; lạy Trái Tim Rất Thánh Mẹ Maria đã bị gươm thâu qua khi ngắm nhìn sự đau đớn của Con Chí Thánh chịu đóng đinh để cứu chuộc chúng con.  Chớ gì mọi người thế gian chúc tụng, ngợi khen, tôn kính và mến yêu Trái Tim Chúa và Mẹ!

 

     Chúng con tôn vinh sự kết hiệp mật thiết giữa hai Trái Tim cực thánh; và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh về việc này.  Chớ gì khắp nơi, từ Nam chí Bắc đều cùng gang lên lời :  « chúc tụng, ngợi khen Rất Thánh Trái Tim từ bi thương xót của Chúa Giêsu và Mẹ Maria! »

 

     Lạy Trái Tim rất từ bi thương xót Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin ban ơn cho chúng con biết ăn năn sám hối, xin cất tính ích kỷ khỏi trái tim chúng con, và cho tràn đầy Tình yêu Thiên Chúa, là Cha chúng con, tràn đầy tình yêu của Chúa và Mẹ, tình yêu của người anh chị em chúng con.

 

     Xin hóan cải tâm hồn chúng con, bằng cách ban ơn cho chúng con biết noi theo gương Chúa và Mẹ, xin thiết lập trong tâm hồn mọi người vương quyền chân lý, tình yêu, công lý và thánh thiện của hai Đấng.  Xin ngự trị trong gia đình chúng con, trong Hội Thánh, trong xã hội và mọi dân nước.

 

     Chớ gì sự kết hiệp giữa hai Trái Tim cực Thánh Chúa và Mẹ; một sự kết hiệp mật thiết đến nỗi hai Trái Tim trở nên như một; làm cho mọi tinh thần và tâm hồn nhân lọai liên kết với nhau trong sự bình an, hòa thuận, công bằng và tình thương.  Amen.