Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU MÀ ĐỀN TỘI

 

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU MÀ ĐỀN TỘI

           

Chúng tôi là vật hèn mọn sắp mình trước mặt Đức Chúa Giêsu, chúng tôi đội ơn Trái tim cực trọng Người đã thương chúng tôi vô cùng, chúng tôi đã phạm tội, cả và thiên-hạ đã mất lòng Đức Chúa Giêsu, chúng tôi ăn năn đau đớn vì tội lỗi chúng tôi, vì tội lỗi mọi người; xưa Đức Chúa Giêsu đã lo buồn đỗ mồ hôi Máu Thánh ra, đã chịu nạn nát cả và mình vì chúng tôi, đã chịu đóng đinh trên Thánh giá, đã chịu chết vì chúng tôi, nào còn thiếu sự gì mà Đức Chúa Giêsu chưa làm vì chúng tôi ru? Thương tôi! Chúng tôi đã phụ ơn Chúa mình, đã mất lòng, đã khinh dể Con Đức Chúa Trời; chúng tôi đã phạm các giống tội gở lạ, đã phạm đến phép cực trọng Mình Thánh Đức Chúa Giêsu; chúng tôi đã làm hư Máu Thánh đã đỗ ra vì chúng tôi. Ở chúng tôi là kẻ khốn nạn! hãy xem Trái tim cực thánh đẵ mở ra vì chúng tôi, chính mình chúng tôi đã đâm thâu qua Trái tim Đức Chúa Giêsu.  Thương ôi! chớ gì ai sẽ ban cho chúng tôi chảy nước mắt ra vì tôi lỗi  chúng tôi.

 

Lạy ơn Trái tim nhân lành chúng tôi là kẻ có tội, chúng tôi là kẻ khốn nạn, chúng tôi đã cả lòng giết Con Đức Chúa Trời, chúng tôi sấp mình xin Trái tim hay thương vô cùng tha tội cho chúng tôi, tha tội cho mọi người; chớ gì chúng tôi đền được vì các tội lỗi người ta đã phạm xưa nay, nhất là vì những tội đã phạm đến phép cực trọng Mình Thánh Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Chúng tôi là vật gì, trong mình chẳng có sự gì lành đáng dângcho Đức Chúa Trời, xin Trái tim cực trọng dâng công nghiệp vô cùng Người làm của lễ đền vì tội lỗi chúng tôi: xin Trái tim cực thánh hãy kính mến Đức Chúa Trời vì chúng tôi, thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, song le trông ơn trên trời ban cho, thì chúng tôi dắp lòng từ nay về sau kinh mến Đức Chúa Trời hết sức, chúng tôi cũng dắp lòng yên ủi Trái tim nhân lành đã đau đớn vì chúng tôi, trên trời dưới đất ngơi khen sáng danh Trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng Amen

           

Lạy Trái Tim nhân lành Đức Chúa Giêsu, xin ban cho tôi kính mến Trái tim một ngày một hơn.