Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuỗi Thương Tích Rất Thánh Chúa

 

Chuỗi Thương Tích Rất Thánh Chúa

 

  • Lạy Chúa Giêsu, Dấng Cứu Chuộc, xin đoái thương đến chúng con cùng toàn thể nhân loại.

  • Chúa Rất Thánh, Chúa đầy quyền phép, Chúa Hằng Hữu, xin thương xót chúng con cùng toàn thể nhân loại.

  • Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ, xin thương xót chúng con. Trong những cơn nguy hiểm đời này, xin lấy Máu Châu Báu Chúa mà che chở chúng con.

  • Lạy Chúa Cha Hằng Hữu, xin thương xót chúng con vì công nghiệp Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là Con Một Cha, cúi xin Cha thương xót chúng con. Amen.

 

Hạt lớn  (thay Kinh Lạy Cha)

Lạy Cha muôn đời, con xin dâng lên Cha các Thương Tích Rất Thánh của con yêu dấu Cha, Chúa Giêsu Chúa chúng con, để chữa lành các thương tích của linh hồn chúng con.

 

Hạt nhỏ  (thay Kinh Kính Mừng)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội và xin thương xót chúng con, cậy nhờ Thương Tích Rất Thánh Chúa.

 

Sau cùng (đọc 3 lần)

Lạy Cha muôn đời, con xin dâng lên Cha các Thương Tích Rất Thánh của Con yêu dấu Cha, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con để chữa lành các thương tích của linh hồn chúng con.  Amen.