Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH THÁNH THẦN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN

 

KINH THÁNH THẦN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN
Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Lạy Thần Chân Lý, 
Ngài là Đấng thấu suốt thâm cung Thiên Chúa
là ký ức và là sấm ngôn nơi Giáo Hội, 
xin làm cho nhân loại nhận ra rằng 
lịch sử được nên trọn tuyệt vời 
nơi Đức Giêsu Nazarét là Chúa hiển vinh, 
Đấng Cứu Chuộc thế giới.
Xin Thần Linh yêu thương và bình an hãy đến!

 

Lạy Thần Linh Sáng Tạo 
là Đấng âm thầm xây dựng Nước Trời 
bằng quyền sức nơi các thánh của mình, 
xin hướng dẫn Giáo Hội
can đảm vượt qua ngưỡng cửa của ngàn năm mới,
và mang lại cho các thế hệ tương lai
ánh sáng của Lời, Đấng mang ơn cứu độ đến.
Lạy Thần Linh Thánh Thiện, 
 hơi thở thần linh làm cho vũ hoàn chuyển vận,
xin hãy đến canh tân diện mạo trái đất.
Xin hãy khơi lên nơi Kitô hữu 
niềm ước mong được hoàn toàn nên một,
để họ hiện lên trước mắt thế gian 
như một dấu hiệu và khí cụ 
của sự hiệp nhất thân tình với Thiên Chúa
cũng như với toàn thể loài người.
Xin Thần Linh yêu thương và bình an hãy đến

 

Lạy Thần Linh Hiệp Thông 
là hồn thiêng và là sinh lực của Giáo Hội,
xin làm cho muôn vàn các đặc sủng và thừa tác vụ
góp phần vào việc hiệp nhất Thân Thể Chúa Kitô,
xin làm cho giáo dân, 
tu sĩ và các thừa tác viên chức thánh
cùng hợp nhau chung tay góp sức 
đắp xây một Nước Thiên Chúa duy nhất.
Lạy Thần Uûi An 
 mạch nguồn hoan lạc và bình an bất tận,
xin phấn chấn sự đoàn kết nơi kẻ nghèo,
ban sức lực cần thiết cho bệnh nhân,
tuôn tràn niềm tin tưởng và hy vọng xuống những người đang chịu đựng thử thách,
khơi dậy trong mọi cõi lòng tinh thần dấn thân cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Xin Thần Linh yêu thương và bình an hãy đến!

Lạy Thần Khôn Ngoan, 
là hứng khởi của trí tuệ và cõi lòng,
xin hướng khoa học và kỹ thuật 
về việc phục vụ sự sống, công lý và bình an.
Xin làm cho việc chúng con đối thoại với tín đồ của các tôn giáo khác được thành qủa,
xin làm cho các nền văn hóa khác nhau nhận ra những giá trị của Phúc âm.
Lạy Thần Sự Sống, 
Nhờ Ngài mà Lời đã hóa thành nhục thể
trong cung lòng của Trinh Nữ Maria, 
một người nữ chuyên tâm thầm lặng, 
xin làm cho chúng con dễ dạy 
theo tình yêu Chúa đánh động
và luôn chấp nhận những dấu hiệu thời gian
mà Chúa vẫn loan báo suốt cuộc hành trình lịch sử.
Xin Thần Linh yêu thương và bình an hãy đến!

 

Lạy Thần Linh Yêu Thương,
xin chúc tụng, kính tôn và vinh danh Chúa,
cùng với Chúa Cha Toàn Năng và Chúa Con Duy Nhất,
muôn thuở muôn đời. Amen.

Cao Tấn Tĩnh dịch