Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Tận Hiến Nhóm Hoạt Động Cho Chúa Thánh Thần

 

Kinh Tận Hiến Nhóm Hoạt Động Cho Chúa Thánh Thần

 

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Thiên Chúa Cha và Chúa Con, Ngài đã ngự xuống dưới hình lưỡi lửa đầy quyền năng trên các thánh tông đồ trong Ngày lễ Ngũ Tuần. Hôm nay đây, nhân danh Chúa Giêsu, Ngôi hai Thiên Chúa, chúng con là những tông đồ của Ngài cũng cùng nhau tụ họp cầu nguyện và khao khát nài xin Ngài ngự đến trên chúng con với quyền năng và sức mạnh của Ngài. Xin Ngài hãy chiếm đoạt, làm chủ mỗi người chúng con, nhóm của chúng con và biến nơi chúng con tụ họp này thành một lễ Hiện Xuống mới. Xin Ngài hãy đến, Lạy Thần Khí của Đức Chúa Trời, hãy đến, hãy đến trên chúng con!

 

Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí Tình Yêu, Thần Khí Sức mạnh, chúng con xin tận hiến nhóm hoạt động của chúng con cho Ngài:

-  Xin Ngài đến thanh tẩy và thánh hóa mọi trái tim, tư tưởng và hành động của nhóm chúng con để trở nên trong sạch, yêu thương và hiệp nhất với nhau trong Thần Khí duy nhất của Ngài.

-  Xin Ngài rửa nhóm chúng con bằng lửa nhiệt thành, nước tinh tuyền của Ngài.

-   Xin Ngài hướng dẫn, linh ứng và soi sáng cho nhóm chúng con được nhận ra thánh ý của Ngài.

-  Xin Ngài sai đi và đồng hành với nhóm chúng con là những nhân chứng Tin mừng của Chúa Giêsu.

-  Xin Ngài ban quyền năng và các đặc sủng của Ngài trên nhóm chúng con.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, nhóm chúng con xin tuyên xưng thuộc về Ngài, xin được là khí cụ của Ngài để làm cho danh Thiên Chúa được cả sáng, nước Thiên Chúa được trị đến, và ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.