Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Tận Hiến Bản Thân Cho Chúa Thánh Thần

 

Kinh Tận Hiến Bản Thân Cho Chúa Thánh Thần

 

Lạy Chúa Thánh Thần, con quỳ đây trước sự chứng kiến của triều thần Thiên Quốc, con xin dâng mình con, linh hồn và thân xác con cho Ngài, là Thần Khí hằng hữu của Thiên Chúa. Con kính mến sự sáng láng tinh khiết, sự công chính sắc bén ngay thẳng, và sức mạnh tình yêu của Ngài. Ngài là Sức mạnh và là Ánh sáng của tâm hồn con.

 

Trong Ngài, con được sống, hoạt động và hiện hữu. Con ước muốn chẳng bao giờ làm buồn lòng Ngài do bởi sự bất trung đối với ân huệ của Ngài, và con hết lòng xin Ngài giữ gìn con khỏi mọi tội xúc phạm đến Ngài dù tội đó rất nhỏ bé. Xin thương xót bảo vệ mọi tư tưởng của con, và ban ơn cho con luôn nhìn ra ánh sáng của Ngài, biết lắng nghe lời Ngài, và bước theo sự linh ứng của Ngài.

 

Con xin trung thành gắn bó và dâng mình con cho Ngài xin Ngài xót thương gìn giữ, bảo vệ con trong những khi yếu đuối. Con xin nắm dấu thánh chân Chúa Giêsu, nhìn vào năm Thương Tích của Ngài, con tin tưởng vào Máu Châu Báu Chúa, yêu mến cạnh nương long và trái tim đâm thâu của Ngài, con van xin Ngài, hỡi Thần Khí yêu mến, Đấng Bầu chữa sự yếu đuối của con, gìn giữ con trong ân sủng của Ngài để con đừng bao giờ phạm tội lỗi nghĩa cùng Ngài. Xin ban ơn cho con, hỡi Thần Khí Thiên Chúa, Thần Khí của Chúa Cha, và Chúa Con để con luôn nói với Ngài mọi lúc rằng: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. Amen.