Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CẦU NGUYỆN CHO BẦU GIÁO HOÀNG

 

CẦU NGUYỆN CHO BẦU GIÁO HOÀNG

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến! Xin toả Ánh Sáng Vinh Quang, Khôn Ngoan, Thánh Thiện của Ngài trên đại hội Cơ Mật Viện. Xin Ngài ngự đến, hỡi Ánh Sáng của muôn tâm hồn, tràn đầy trên các vị Hồng Y Đoàn như xưa Ngài ngự đến trong ngày Lễ Ngũ Tuần dưới hình lưỡi lửa tản ra đậu trên từng  vị Hồng Y Đoàn.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, là hơi thở, sức sống tươi mới của Giáo hội, xin ban cho các Hồng Y Đoàn dưới sự soi sáng và linh ứng của Thần Khí Ngài chọn bầu một Vị Giáo Hoàng đẹp Thánh ý Chúa Cha, mang hình ảnh của Chúa Giêsu vị Mục tử nhân lành và được tràn đầy Thần Khí Thánh của Ngài.

 

Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã hiện diện với các Thánh Tông đồ trong phòng trên, hôm nay chúng con xin Mẹ hiện diện với các Hồng Y Đoàn để nhờ lời cầu nguyện và cầu bầu của Mẹ, Thiên Chúa sẽ ban cho Giáo hội một vị Giáo hoàng được đầy ơn phúc và luôn có Thiên Chúa ở cùng.

 

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.