Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Cầu Cùng Đức Maria Cho Các Linh Mục

 

Kinh Cầu Cùng Đức Maria Cho Các Linh Mục 

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh và đã sống lại, Mẹ của Giáo Hội, một cộng đồng tư tế (I Pt 2,9), Mẹ là từ mẫu của các linh mục và là thừa tác viên của Con Mẹ, xin đoái nhận lễ vật hiến tế khiêm cung là các linh mục của Mẹ, hầu trong sứ vụ tông đồ của các linh mục, lòng lân ái vô biên của vị Thượng Tế Đời Đời được công bố:

 

Ôi, “Lạy Mẹ Lân Tuất.” Chính Mẹ đã chia sẻ “đức vâng lời tư tế” (Heb 10,5-7; Lk 1,38) của con Mẹ, và Mẹ đã chuẩn bị cho Người nhận lãnh xứng đáng ơn xức dầu của Chúa Thánh Thần, xin Mẹ hãy giữ đời các linh mục trong mầu nhiệm khôn tả của việc thụ sinh Thiên Chúa làm người của Mẹ,

 

“Lạy Thánh Mẫu của Thiên Chúa.” Xin hãy thêm sức mạnh cho các linh mục trong những giờ phút đen tối của đời này, xin Mẹ nâng đỡ các linh mục tận dụng khả năng trong công tác mục vụ, phó thác các linh mục cho Chúa Giê-su, để cùng thông hiệp với Mẹ, các linh mục sẽ chu toàn nhiệm vụ trong trung tín và yêu thương,

 

Lạy Từ Mẫu của vị Thượng Tế Đời Đời. “Nữ Vương các Thánh Tông Đồ và Đấng Phù Trợ các Linh Mục.” Xin Mẹ ban cho các linh mục lòng nhiệt thành với đàn chiên mà vị Mục Tử Tốt Lành đã trao phó cho các linh mục. Mẹ đã âm thầm đồng hành với Đức Giê-su trong sứ vụ công bố Tin Mừng của Ngài cho dân nghèo. Xin cho các linh mục luôn bền chí dẫn dắt đàn chiên trong ngọt ngào, kiên quyết và yêu thương, quan tâm đến người bệnh tật, cô thế, nghèo khó và người tội lỗi,

 

Ôi “Lạy Mẹ là Đấng phù trợ Dân thánh Kitô.” Con xin tận hiến và phó thác các linh mục trong tay Mẹ,  Ôi Maria, Mẹ đã thông phần cứu chuộc bên Thánh Giá của Con Mẹ, Mẹ “không hề tách rời khỏi công cuộc cứu độ.” Trong khi thừa hành mục vụ xin Mẹ cho các linh mục luôn cảm nhận được “chiều kích kỳ diệu và thâm sâu của sự hiện diện từ mẫu của Mẹ,” trong từng phút chốc của cuộc đời, trong kinh nguyện, khi vui và lúc buồn, khi cực nhọc và lúc nghỉ ngơi,

 

Ôi, “Mẹ của Lòng Cậy Trông.” Lạy Thánh Mẫu, trong khi dâng Thánh Lễ là nguồn gốc và tâm điểm của mục vụ tư tế, xin Mẹ cho các linh mục sống thật gần với Người để trong khi “các linh mục đồng tế Thánh Lễ thì cũng có Mẹ hiện diện với các linh mục” và giới thiệu cho các linh mục mầu nhiệm cứu độ của lễ vật hiến tế Con Thiên Chúa.

 

“Ôi Đấng Trung Gian mà mọi ân sủng từ hy lễ tuôn đổ trên Giáo Hội và mọi tín hữu” Ôi, “Mẹ Đấng Cứu Thế.” Ôi Maria: con hết lòng ao ước đặt con người và ước vọng của các linh mục vào sự thánh đức dưới sự bảo trợ và linh hướng của Mẹ để Mẹ đưa các linh mục đến “sự tùng phục Đức Ki-tô, Đấng Dẫn Đầu và Mục Tử”, sự tùng phục thiết yếu trong mục vụ của từng linh mục trong các giáo xứ. Xin Mẹ cho các linh mục được nhận biết “Mẹ luôn luôn sát cánh với các linh mục” trong vai trò tôi tá của Một Đấng Trung Gian Hòa Giải, là Đức Giê-su Ki-tô:

Ôi “Mẹ của các Linh Mục” “Ân nhân và là Máng Thông” mọi ân phúc, xin nhận lời con khấn nguyện. Amen.