Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh cầu với Đức Mẹ của các Thánh

 

Kinh cầu với Đức Mẹ của các Thánh
Những kinh nguyện sốt sắng mỹ lệ của các vị thánh kính dâng Đức Mẹ Đồng Trinh

 

Lời nguyện của Thánh Ephrem

Ôi Maria, Nữ Trinh vô nhiễm vẹn tuyền, là Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương chúng con, Mẹ được tôn vinh hơn mọi bậc thần thánh. Mẹ là hy vọng độc nhất của các tổ phụ và là nguồn hân hoan của mọi người lành. Nhờ có Mẹ, chúng con mới được ơn nghĩa cùng Chúa.

Mẹ là nữ trạng sư duy nhất của tội nhân, là cửa bể an toàn của những người đắm đuối. Mẹ là nguồn an ủi của thế giới, là giá chuộc kẻ tù đầy, là an vui của bệnh nhân, là phấn khởi của người đau khổ, là nơi ẩn nương, là sự sống của toàn thế giới. Lạy Nữ Vương cao cả, lạy Mẹ Thiên Chúa, xin che cánh tình thương của Mẹ trên chúng con, xin thương xót chúng con.

Lạy Đức Nữ Trinh tinh tấn, chúng con đã tin tưởng ở một mình Mẹ. Chúng con dâng mình chúng con cho Mẹ, chúng con xin hiến thân phụng sự Mẹ, chúng con tự nhận là tôi tớ Mẹ, xin Mẹ đừng để Satan quyến dũ chúng con vào lối xuống hỏa ngục.

Lạy Nữ Trinh vô nhiễm, chúng con nấp dưới bóng Mẹ; chúng con chỉ cậy nhờ một mình Mẹ. Chúng con nài xin Mẹ làm khuây Con Mẹ đang đau lòng vì tội lỗi chúng con, đừng để chúng con mắc quyền quỉ dữ.

Lạy Mẹ đầy ơn phúc, xin Mẹ sáng soi tâm trí chúng con, tháo gỡ miệng lưỡi chúng con, để chúng con hát lên ca tụng Mẹ, nhất là khúc ca thiên thần rất xứng hợp cùng Mẹ: Kính chào Mẹ là hòa bình, là nguồn vui, là sự sống, là ủi an của toàn thể vũ trụ! Kính chào Mẹ là phép lạ tuyệt trần Chúa làm trên thế giới, là thiên đàng cực lạc, là cửa bể an toàn cứu nguy mọi linh hồn! Kính chào Mẹ là trung gian giữa Thiên Chúa và loài người.

 

Lời nguyện của thánh Bênađô

Lạy Nữ Vương thế giới, chúng con ngước nhìn lên Mẹ. Chúng con tội lỗi ngập đầu thế này mà phải ra trước tòa Quan Án chí công vô tư. Ai sẽ làm khuây lòng Người được? Lạy Nữ Trinh chí thánh, Mẹ mến yêu Chúa hơn hết và Chúa cũng  yêu mến Mẹ hơn cả, chỉ có Mẹ là làm khuây lòng Người được mà thôi. Lạy Mẹ thương xót, xin Mẹ lắng nghe tiếng thảm sầu chúng con kêu lên Mẹ. Chúng con đến ẩn nương dưới bóng Mẹ, xin Mẹ trấn tĩnh lòng Con Mẹ để Người đoán nhận chúng con. Dầu tội nhân có xấu xa đến đâu Mẹ cũng không khinh ghét họ. Mẹ không hề khinh thị, nếu họ kêu lên Mẹ. Mẹ sẽ giơ bàn tay thương cảm giải thoát họ khỏi thất vọng âu sầu, nếu họ hối hận xin Mẹ can thiệp. Mẹ sẽ tưởng lệ lòng họ cậy  trông, ủi an họ, và xin Quan Án ân xá cho họ, chứ không bỏ rơi họ.

Mẹ phúc đức xuất chúng trong hàng phụ nữ. Chúa Cứu Thế đã tìm đến an nghỉ nơi Mẹ và đặt trót cả những kho tàng sung mãn của Người nơi Mẹ. Nên, lạy Nữ Vương chí thánh, cả thế giới kính tôn lòng Mẹ là đền thờ Thiên Chúa, tấm lòng đã khai nguyên ơn cứu chuộc và hoàn thành cuộc giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại. Ôi Mẹ uy linh Thiên Chúa, Mẹ là khu vườn rào kín, không một tội nhân nào đưa tay vào hái hoa quả được bao giờ. Mẹ là vườn tráng lệ Thiên Chúa đã ươm trồng hết các giống kỳ hoa dị thảo khiêm nhu, hoa huệ trinh trong và hoa hồng đức ái. Ôi, Mẹ mỹ lệ đầy ơn phúc, chúng con còn sánh Mẹ với gì được nữa? Mẹ chính là Thiên đàng của Thiên Chúa. Từ linh hồn Mẹ, một giòng suối hằng sống đã phát nguyên tưới chan hòa khắp đất. Ôi! trở nên một thủy đạo thông chuyển ơn lành, Mẹ đã trao ban cho thế giới biết bao phúc đức.

Nhã Ca đã nói về Mẹ: Ai kia đang vùng lên như bình minh, trong sáng như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời? (Ct 6,9). Ôi Maria, Mẹ xuất hiện trên thế giới như một bình minh huy hoàng, đem ánh sáng thánh đức của Mẹ tiên báo ngày mặt trời công chính mọc lên. Ngày mà Mẹ rực sáng trên trái đất đáng gọi là ngày cứu chuộc, ngày ân sủng. Mẹ trong sáng như mặt trăng, vì không có hành tinh nào tương tự mặt trời như mặt trăng, thì cũng không có thụ tạo nào tương tự Thiên Chúa như Mẹ. Và như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời soi sáng ban đêm, Mẹ cũng sáng soi những đêm tăm tối linh hồn chúng con bằng ánh sáng huy hoàng thánh đức của Mẹ. Nhưng Mẹ còn lộng lẫy hơn mặt trăng nhiều, vì Mẹ không hề vương lây một tì vết, một bóng mờ. Mẹ rực rỡ như mặt trời, đây là Mặt Trời đã tạo sinh vừng thái dương, ấy là Chúa Giêsu. Chúa hiển hách giữa loài nam nhân, thì Mẹ huy lộng giữa loài phụ nữ.

Ôi Maria rất dịu dàng, rất cao cả và rất đáng mến, lòng con không thể để thánh danh Mẹ thốt ra môi miệng, mà Mẹ không đốt cháy lòng con lên trong tình yêu mến Mẹ; và những ai yêu mến Mẹ không thể tưởng nghĩ đến Mẹ mà lòng không bừng lên ngọt lửa mến yêu Mẹ thiết tha hơn.

Lạy Mẹ, xin nâng đỡ chúng con hèn yếu. Mẹ đã được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu trong phúc hưởng nghe những niềm tâm sự dào dạt êm vui của Chúa, không ai có thể cầu bầu cho chúng con bên Chúa Giêsu hơn Mẹ được. Vậy lạy Mẹ, xin Mẹ hãy nói lên, nói lên một lời đi, lúc nào Chúa cũng sẵn sàng nghe theo lời Mẹ, và cái gì Mẹ xin, Mẹ đều đạt được hết.

 

Lời nguyện của thánh Germanô Contantinôpoli

Ôi Maria, Nữ Vương duy nhất của con, Mẹ là nguồn ủi an độc nhất Chúa ban cho con, là áng sương trời duy nhất xoa dịu những nỗi trầm phiền của con. Mẹ là ánh sáng giãi soi con khi bị bóng tối dầy đặc vây phủ. Mẹ là hướng đạo dẫn đưa con trong cuộc hành trinh dương thế, là nghị lực nâng đỡ con khi nhu nhược, là kho tàng con khi túng thiếu, là linh dược chữa lành vết thương con, là ủi an lúc con châu chan nước mắt. Mẹ là nơi con nương ẩn lúc gian truân, là hy vọng cứu độ: xin Mẹ thương chứng nhậm lời con kêu xin, xin Mẹ thương con cho đúng với tình yêu thương mọi người của Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ thương ban cho con những điều con cầu xin Mẹ, Lạy Mẹ là niềm an vui bênh đỡ con. Xin cho con đáng được hưởng cùng Mẹ nguồn hạnh phúc cao trọng Mẹ đang hưởng kiến trên cõi trời.

Vâng, lạy Nữ Vương con, Mẹ là nơi con ẩn trú, là đường lối con theo, là cứu trợ bênh vực con, là nghị lực là hoan hỉ cùng là hy vọng của con, xin Mẹ cho con được đến ở bên Mẹ trên thiên đàng. Con biết Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên Mẹ có thể cung ban cho con hạnh phúc ấy nếu Mẹ muốn. Ôi Maria, Mẹ có quyền toàn năng giải thoát các tội nhân. Mẹ chẳng phải cậy nhờ đến ai, vì Mẹ là Mẹ sự sống thật.

 

Lời nguyện của cha Raymônđô Giôđanô, đan viện phụ đan viện Celles, biệt danh Idiota

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin lôi cuốn con về Mẹ, để con chạy theo hương thơm Mẹ tỏa lan (Ct1,3). Vâng, xin Mẹ lôi kéo con, vì tội lỗi nặng nề và thù địch quỉ quyệt cứ muốn ghì riệt con lại. Không ai có thể đến với Con, nếu không được Cha thu hút (Jn 6,44). Con cũng dám nói một phần nào rằng chẳng ai có thể đến với Chúa Giêsu, nếu Mẹ không cầu xin mà thu hút họ. Mẹ là Thầy dạy sự khôn ngoan. Mẹ là Người xin cho kẻ có tội lỗi được tha thứ, vì Mẹ là nữ trạng sư chữa tội cho họ. Mẹ hứa phần vinh phúc cho những người tôn kính Mẹ, vì Mẹ là người quản thủ kho trời.

Lạy Nữ Trinh hiền dịu, Mẹ rất đẹp lòng Thiên Chúa, đã không vương mùi tội tổ truyền, lòng Mẹ lại tràn đầy Thánh Linh và cưu mang Con Thiên Chúa. Ôi Maria khiêm hạ, không phải đã lĩnh nhận hết các ơn đó để làm lợi cho một mình Mẹ, mà còn để sinh ích chung cho chúng con trong mọi khi cần thiết. Đó chính là điều con muốn thưa cùng Mẹ: Mẹ phù hộ gìn giữ người lành trong ân sủng, Mẹ cứu vớt xin cho tội nhân được ơn Chúa dủ thương, Mẹ phá tan mưu kế quỉ ma để đỡ bênh người hấp hối. Và Mẹ chính là người hộ giúp họ khi lìa trần, đón nhận linh hồn họ mà đưa vào nước trường sinh.

 

Lời nguyện của thánh Mêthôđô

Lạy Mẹ Thiên Chúa, thánh danh Mẹ chan hòa muôn ân sủng, và tràn đầy mọi chúc phúc Chúa ban.

Mẹ đã bao chứa trong lòng Mẹ Đấng vô biên, đã dưỡng dục Đấng nuôi sống vạn vật. Đấng đầy ngập đất trời và là chủ tể muôn lời đã muốn cần nhờ đến với Mẹ. Mẹ đã trao tặng Người một thân xác mà trước Người không có. Lạy Mẹ là Mẹ và là Nữ tỳ của Thiên Chúa, Mẹ hãy vui lên một nguồn vui khôn tả! Mẹ có một khách nợ đã từng tạo dựng nên mọi vật từ hư vô. Hết thảy chúng con đều là con nợ của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa lại là con nợ của Mẹ. Cho nên, lạy Mẹ Thiên Chúa chí thánh, từ tâm và đức ái của Mẹ vượt xa trên từ tâm và đức ái của hết các thần thánh vô ngần. Trên thiên đàng, Mẹ ở sát gần Thiên Chúa hơn mọi bậc chân phúc, vì Mẹ là Mẹ Chúa. Ca tụng vinh quang Mẹ dưới trần ai, và nhìn nhận lòng từ ái Mẹ cực kỳ cao cả, chúng con nài xin Mẹ, nài xin Mẹ nhớ đến chúng con, cũng như tình cảnh bi thương vây hãm chúng con dưới cõi đời đau khổ này.

 

Lời nguyện của thánh Gioan Đama

Ôi Maria, con kính chào Mẹ! Mẹ là hy vọng của Kitô hữu; xin Mẹ hãy nhậm lời van nài của một tội nhân tha thiết mến yêu Mẹ, đặc biệt kính tôn Mẹ và đặt trót niềm tin tưởng được cứu độ nơi Mẹ. Chính nhờ Mẹ mà con mới được sống. Nên Mẹ có nhiệm vụ làm cho con lại được ơn nghĩa cùng Con Mẹ. Mẹ là bảo đảm chắc chắn ơn tiền định của con. Vậy con nài xin Mẹ giải thoát con khỏi ách tội lỗi nặng nề. Xin Mẹ phá tan bóng tối tâm trí con, đuổi xa khỏi tâm hồn con những tình yêu thế tục; xin Mẹ dẹp tan những chước tấn công của cừu địch con, và hướng dẫn đời con, sao cho nhờ Mẹ phù trì dẫn dắt, con được lên hưởng phúc trường sinh trên trời.

 

Lời nguyện của thánh Anrê Crêta

Kính chào Mẹ đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Mẹ! Kính chào Mẹ là khí cụ niềm hoan hỉ chúng con: Nhờ Mẹ, án phán quyết đọa trầm chúng con đã được trừu lại, và đổi thành án phán quyết chúc phúc ơn trời. Kính chào Mẹ là thánh điện vinh quang Thiên Chúa, là cung khuyết linh thánh Vua trời. Con kính chào Mẹ, ôi Mẹ niềm vui của chúng con. Mẹ thật phúc đức, vì Mẹ là người độc nhất trong hàng phụ nữ đã đáng được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Tạo Thành. Hết mọi dân tộc đều tung hô Mẹ là người diễm phúc.

Ôi Maria, trông cậy Mẹ, con sẽ được cứu rỗi; nương bóng Mẹ, con không phải sợ gì; sùng kính Mẹ, đó là nắm chắc được khí giới bảo đảm chiến thắng toàn công, thứ khí giới mà Chúa chỉ ban cho những ai Người muốn cứu độ.

Ôi Mẹ tình thương, xin hãy khuyên can Con Mẹ. Lúc Mẹ còn sống ở trần gian, địa vị Mẹ rất thấp bé trước mắt người đời, nhưng ngày nay Mẹ đã được tôn lên tuyệt cao ở trên trời, toàn thế giới đều nhìn nhận Mẹ là máng chuyên ơn phổ phát cho muôn dân. Chúng con nài xin Mẹ, lạy Nữ Trinh chí thánh, xin Mẹ nguyện cầu bên Chúa mà cứu vớt chúng con: lời Mẹ nguyện cầu là những lời chúng con quí tôn hết sức, và trân trọng hơn mọi báu tàng trên đất, lời nguyện cầu của Mẹ cảm được lòng Chúa đoái thương chúng con, và ban cho chúng con ân sủng dư tràn để chúng con được tha thứ và thực hành nhân đức; lời nguyện cầu của Mẹ làm chết đứng quân thù, phá hủy mưu mô và toàn thắng lực lượng của chúng. 

 

Lời nguyện của thánh Iđêphong

Lạy Mẹ Thiên Chúa, con trông cậy Mẹ, con nài van Mẹ xin Chúa thứ tha tội lỗi con, và thanh tẩy con sạch khỏi những lầm lỗi con vấp phạm trong đời sống. Con cũng nài van Mẹ xin Chúa ban cho con được đem hết tâm hồn hợp nhất cùng Con Mẹ và cùng Mẹ: cùng Con Mẹ là Thiên Chúa và cùng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa dấu yêu của con.

 

Lời nguyện của thánh Athanaxiô

Ôi Nữ Trinh chí thánh, xin Mẹ lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện, xin Mẹ luôn tưởng nhớ đến chúng con. Mẹ hãy trào đổ trên chúng con nguồn ân huệ dồi dào chứa chan trong lòng Mẹ. Đức Tổng thần đã cúi chào Mẹ là Đấng đầy ơn; hết mọi dân tộc tung hộ Mẹ là người diễm phúc; hết mọi phẩm trật trên trời cao đều đồng thanh chúc tụng Mẹ. Chúng con còn đang lưu lạc trên cõi đời trầm lệ này, cũng xin kính chào Mẹ: Kính chào Mẹ đầy ơn ơn phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Xin Mẹ cầu cho chúng con, lạy Mẹ Thiên Chúa, và là Nữ Vương chúng con.

 

Lời nguyện của thánh Anselmô

Lạy Nữ Vương chí thánh, vì đặc ân cao quí Chúa đã ban cho Mẹ khi nâng Mẹ lên bậc rất cao trọng, cho Mẹ được tham dự vào quyền toàn năng của Chúa, xin Mẹ cũng trào đổ nguồn ân sủng dư đầy lòng Mẹ xuống cho chúng con được thông phần vinh quang của Mẹ. Lạy Nữ Vương rất thương xót, xin Mẹ quan tâm đến việc cung cấp cho chúng con nguồn ơn thiêng mà Thiên Chúa đã hân hoan dùng để nhập thể làm người trong lòng trinh khiết Mẹ. Xin Mẹ đừng ngại lắng nghe lời chúng con cầu nguyện. Nếu Mẹ đoái thương cầu xin Con Mẹ cho chúng con thì Người sẽ thẩm nhận lời Mẹ ngay. Mẹ chỉ cần muốn chúng con được vĩnh phúc là thế nào chúng con cũng được. Ai có thể thắt chặt tấm lòng đầy tình thương của Mẹ không mủi lòng trước cảnh huống cơ cực chúng con, thì chúng con sẽ ra sao, khi Con Mẹ đến phán xét chúng con, Mẹ ơi?

Lạy Nữ Vương khoan nhân, xin Mẹ cứu chữu chúng con, đừng đếm xỉa đến tội lỗi vô ngần của chúng con làm gì. Mẹ đã biết Đấng Tạo Thành chúng con đã mặc xác thể loài người, không phải là để đoán phạt tội nhân, mà là để giải cứu họ. Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa, mà chỉ cốt để làm lợi riêng cho Mẹ, thì có thể nói chúng con có được giải cứu hay không cũng chẳng hệ gì đến Mẹ. Nhưng Thiên Chúa lại đã mặc thân xác trong lòng Mẹ để giải cứu Mẹ và giải cứu mọi người kia mà. Nếu Mẹ không cho chúng con thông phần hạnh phúc của Mẹ, thì Mẹ được hưởng thụ quyền uy linh và vinh quang nhường ấy có lợi gì cho chúng con đâu? Xin Mẹ phù trì bên vực chúng con: Mẹ biết rõ chúng con cần được Mẹ phù trì thế nào rồi. Chúng con cậy nhờ Mẹ, Mẹ đừng để chúng con phải trầm đọa, trái lại, xin cho chúng con được phụng sự yêu mến Chúa Giêsu Con Mẹ đời đời.

 

Lời nguyện cầu của thánh Phêrô Đamian

Lạy Nữ Trinh chí thánh Mẹ Thiên Chúa, xin cứu giúp những người đến cầu cứu nơi Mẹ. Xin Mẹ ghé nhìn về phía chúng con. Được đặt làm Nữ Vương, làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ có thể quên lãng loài người chăng? Ồ, không. Ngàn lần không. Mẹ quá biết chúng con đang vương vất dưới trần ai giữa những tai bay vạ gió nào rồi, và các tôi tớ Mẹ đang chơi vơi giữa trạng huống bi thảm nào rồi. Thật vậy, Mẹ ơi, một tình thương cao cả như tình thương của Mẹ không thể nào quên lãng một cảnh ngộ cùng cực như cảnh ngộ của chúng con đây được.

Vậy xin Mẹ đoái nhìn chúng con, nhìn chúng con bằng cái nhìn toàn năng mà Đấng Toàn Năng đã ban cho Mẹ trên trời cũng như dưới đất. Không điều gì mà Mẹ không làm được; đến những người đã tuyệt vọng, Mẹ còn làm cho họ hy vọng được cứu độ kia mà. Mẹ càng quyền năng, thì Mẹ càng là tình thương trắc ẩn.

Xin Mẹ cũng đoái nhìn chúng con bằng khóe nhìn yêu đương. Con biết rằng, lạy Nữ Vương con, con biết rằng Mẹ hoàn toàn nhân ái. Mẹ yêu chúng con bằng một tình yêu xuất chúng cao vời. Bao lần Mẹ đã làm nguôi khuây được cơn nghĩa nộ của Quan Án chí cao, lúc Người sắp sửa trừng phạt con! Lạy Mẹ nắm giữ tất cả các kho tàng tình thương của Thiên Chúa. A! đừng có bao giờ Mẹ ngừng tay làm ơn lành cho chúng con, Mẹ, một người chỉ rình cơ hội để cứu độ hết những người cơ khổ, và trao đổ xuống họ tình thương dư đầy của Mẹ. Mẹ càng ra tay tế độ xin cho các tội nhân được tha thứ, và những tội nhân được tha thứ này càng tiến vào hưởng nước trời, thì vinh quang Mẹ càng bao la chói lói.

Một lần nữa, xin Mẹ ghé nhìn về phía chúng con, để chúng con được lên chiêm ngưỡng Mẹ trên thiên đàng. Ngoài phúc hưởng kiến Thiên Chúa, thì được chiêm ngưỡng Mẹ, mến yêu Mẹ, sống dưới bóng Mẹ, đó là vinh quang tuyệt cao chúng con có thể thụ hưởng. Ôi! xin Mẹ nhận lời chúng con xin, vì Chúa Giêsu không muốn từ khước điều nào Mẹ xin, để tỏ hết tình kính mến Mẹ.

 

Lời nguyện của thánh Guliêmô, Giám Mục Balê

Lạy Mẹ Thiên Chúa, con tin cậy Mẹ, con cả dám nài van Mẹ đừng chối bỏ con. Toàn thể Giáo Hội tung hô Mẹ là Mẹ tình thương. Mẹ được Thiên Chúa quí yêu rất mực đến nỗi luôn luôn thẩm nhận lời Mẹ kêu cầu. Không một ai không được hưởng phần từ tâm của Mẹ. Không một tội nhân nào bị lòng yêu thương hiền dịu của Mẹ chối chê, mặc dầu họ tội lỗi nặng nề ghê tởm, thoạt khi họ vừa cậy trông nơi Mẹ.

A! phải chăng Giáo Hội đã làm một việc vô ích và lầm lẫn khi tung hô Mẹ là nữ trạng sư, là nơi nương ẩn của những người cùng cực? Xin Chúa chớ để bao giờ tội lỗi của con có thể cản ngăn Mẹ chu tòan nhiệm vụ xót thương của Mẹ, nhiệm vụ đã làm Mẹ trở nên trạng sư, nên trung gian hòa bình, nên hy vọng duy nhất và nên nơi ẩn nương của những người cơ khổ! Không, sẽ không có thể có ai nghe nói Mẹ Thiên Chúa, nơi phát nguyên một Dòng Suối tình thương để cứu chữa toàn thế giới, lại có thể chối không yêu thương tội nhân đến cầu xin Mẹ. Nhiệm vụ của Mẹ là tái lập hòa bình giữa Thiên Chúa và nhân loại; vậy, xin Mẹ hãy chỉ nghe tiếng từ tâm bao lao của Mẹ, một từ tâm mênh mông hơn hết mọi tội lỗi con đã phạm, mà đến cứu vớt con.

 

Lời nguyện đọc hằng ngày

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền là Mẹ con, này con là kẻ có tội khốn nạn hơn các kẻ có tội khác, con chạy đến cùng Người là Mẹ Chúa Cứu Thế, là Nữ Vương cả và thế gian, là Đấng bầu cử và phù họ cho kẻ có tội, cùng làm cho nó được trông cậy.

Con lạy Đức Bà là Đấng Nữ Vương cao cả, con lấy lòng khiêm nhường mà cám ơn Đức Bà vì mọi ơn lành Người đã ban cho con xưa nay, nhất là vì Người đã cứu lấy con cho khỏi sa hỏa ngục, là sự con đã đáng nhiều lần vì tội lỗi con.

Lạy Đức Bà đáng kính mến lắm, con kính mến Người cùng vì lòng kính mến, thì con dốc lòng làm tôi Đức Bà, và xin làm hết sức cho khắp mọi người nên tôi tá Đức Bà nữa.

Lạy Đức Bà hay thương xót, con trông cậy Đức Chúa Giêsu trướt hết, sau lại trông cậy Đức Bà mọi đàng, xin Người chịu lấy con làm tôi tá Người, xin Người cứu chữa cùng bênh vực con.

Lại bởi vì Người có quyền thế trước mặt Đức Chúa Trời lắm, thì xin Người cầu bầu cho con khỏi các chước cám dỗ, cùng được ơn riêng mà thắng trận cho đến chết. Lạy Đức Bà, xin Người cho con được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu Kitô cho thật, lại con trông cậy Đức Bà sẽ ban cho con ăn mày chết lành.

Lạy Đức Mẹ, bởi vì Người có lòng kính mến Đức Chúa Trời cả thể, thì xin Người phù hộ cho con liên, nhất là trong giờ sinh thì, xin Đức Mẹ đừng bỏ con, cho đến khi con đã lên thiên đàng, ngợi khen hát mừng những sự thương xót Đức Mẹ đời đời. Amen!

 

Nguồn: 
dongcong.net