Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Thể

 

Thánh Thể

Mỗi khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa, những tội lỗi (nhẹ) của ta được tha thứ, vị trí ta trên thiên đàng được nâng lên mãi, và thời gian nơi luyện ngục sẽ được rút ngắn.

Chúa đã tỏ ra cho bà thánh Gertrude Cả biết rằng mỗi khi một người rước Mình Thánh Chúa, một việc gì đó tốt lành sẽ đến cho con người trên thiên đàng, trên trái đất và nơi luyện ngục.

Thánh Gioan Vianney đã nói rằng nếu ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể một cách xứng đáng thì giá trị hơn 20,000 đồng (NFF) bố thí cho người nghèo.

 

Bí Tích Thánh Thể

Giá trị của bí tích Thánh Thể vô cùng cao cả. Chúng ta có thể, và nên, tham dự thường xuyên.  Hãy nghĩ đơn sơ đến Chúa Giêsu và bao nhiêu tình yêu Ngài dành cho ta và bao nhiêu tình yêu chúng ta dành cho Ngài, đoạn cầu xin Ðức Mẹ mời con Chí Thánh của Ngài ngự vào trái tim chúng ta.  Chúng ta có thể hiến dâng Bí Tích này nhờ ơn ích của Sự Thương Khó và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, cầu xin cho những ý chỉ đặc biệt của chúng ta!

Sau khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu phán chúng ta nên cầu nguyện rằng:

“Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin cho toàn thế giới được bừng cháy trong tình yêu của Ngài”

(mặc khải cho Gabrielle Bosse ở Pháp)