Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện sau Thánh Lễ hay Rước Thánh Thể

 

Lời Nguyện sau Thánh Lễ hay Rước Thánh Thể

 

Lời Nguyện trước Cây Thập Tự

 

“Hãy nhìn xuống trên con hỡi Chúa Giêsu tốt lành và khoan dung, trước nhan Thánh Ngài con khiêm tốn quỳ gối, với linh hồn nóng bỏng, cầu xin Chúa hãy sửa sang tận nơi sâu thẳm trong trái tim con đức tin sống động, đầy hy vọng và nhân đức, lòng sám hối chân thành cho tội lỗi con và ý muốn hoán cải, trong khi con chiêm ngắm với tình yêu lớn lao và lòng thương xót trên Năm Dấu Thánh của Ngài, con đang suy ngẫm và nhớ lại những lời của vua David, vị tiên tri đã nói về Ngài, Chúa Giêsu của con, rằng:  ‘Chúng đã đâm thủng tay chân Ta và đã đếm hết các xương Ta.’” (Tv. 22, 17-18)

 

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, và cầu cho ý chỉ Ðức Giáo Hoàng

Ðược ơn Ðại Xá nếu đọc sau khi rước lễ  (S. Paen, Ap., 2 Feb 1943)

 

---------------------

Kinh Linh Hồn Chúa Giêsu (Anima Christi)
(do Thánh Ignatius Loyola)

“Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh,
Lạy Xác Thánh Chúa Kitô, xin ban cho con ơn cứu rỗi,
Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con yêu mến Chúa,
Lạy Nước cạnh sườn Chúa Kitô, xin rửa con thanh sạch.
Vì sự thương khó Chúa Kitô, xin cho lòng con bền vững,
Lạy Ðức Chúa Giêsu nhân từ, xin nhận lời con cầu nguyện.

Xin Chúa giữ con nơi thương tích Chúa.
Xin đừng để con lìa xa Chúa.
Xin Chúa chữa con khỏi tay kẻ thù,
Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử.
Xin Chúa dạy biết chạy đến cùng Chúa,
Hiệp cùng các Thánh mà ngợi khen Chúa, 
Ðời đời chẳng cùng. Amen.”

 

 (Ðược một ơn tiểu xá 300 ngày nếu đọc.  Ðọc sau khi rước lễ thì được một ơn tiểu xá 7 năm.)