Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mũi Tên Vàng

 

Mũi Tên Vàng

 

“Nguyện xin cho Danh cực Thánh, Linh Thiêng, đáng tôn thờ, mầu nhiệm và không thể diễn tả được của Thiên Chúa luôn luôn được ngợi khen, chúc tụng, yêu mến, tôn sùng và tôn vinh trên trời, trên mặt đất và dưới gầm đất, bởi mọi loài thụ tạo của Thiên Chúa, và bởi Thánh Tâm của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta trên bàn thờ cực Thánh và Linh Thiêng.”

 

Kinh này được Chúa dạy cho một nữ tu ở thành Tours năm 1843 như việc đền bù cho sự phỉ báng.

 

“Mũi tên này sẽ đâm thấu tim Ta cách êm dịu,” Chúa nói, “và xoa dịu vết thương do bị kẻ thù phỉ báng.”

 

Imprimatur
+ T. J. Toolen, Archbishop of Mobile-Birm.