Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tràng Hạt Những Thương Tích Chúa Giêsu

Tràng Hạt Những Thương Tích Chúa Giêsu 
 

Lạy Chúa Giêsu, Ðấng Thánh Cứu chuộc, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen. 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Thánh Thiện, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Ôi lạy Chúa Ðấng đầy Ơn Sủng và Lòng Thương Xót, xin bao phủ chúng con bằng Máu Châu Báu của Ngài trong những giây phút hiểm nguy trong đời sống. Amen.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin thương xót chúng con nhờ Máu Châu Báu của Ðức Giêsu Kitô, con Một yêu dấu Cha. Xin thương xót chúng con, chúng con nài xin Ngài. Amen.

Hạt lớn: Lạy Cha Hằng Hữu, chúng con xin dâng lên Cha những Vết Thương của Chúa Giêsu Kitô, để chữa lành những vết thương nơi linh hồn của chúng con.

Hạt nhỏ: Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi và thương xót chúng con, cậy nhờ vào công nghiệp của những Vết Thương Thánh của Ngài.

Cuối cùng đọc ba lần: Lạy Cha Hằng Hữu, chúng con xin dâng lên Cha những Vết Thương của Chúa Giêsu Kitô, để chữa lành những vết thương nơi linh hồn của chúng con.

 

Nguồn Gốc:

Chuỗi hạt có thể dùng cho nhiều kinh nguyện khác nhau. Công dụng lớn nhất dĩ nhiên là chuỗi Kinh Mân Côi. Một trong những chuỗi kinh khác ngoài chuỗi Kinh Mân Côi là chuỗi Kinh Kính Những Vết Thương Thánh. Chuỗi Kinh này được chính Chúa Giêsu mặc khải cho sơ Mary Martha Chambon (1841-1907). Sơ tu dòng Ðức Mẹ Thăm Viếng ở Chambery Pháp quốc. Hồ sơ phong thánh cho sơ được bắt đầu năm 1937. Hai lời nguyện sau đây được Chúa dạy cho sơ M. Martha Chambon ngày 21 tháng 3 năm 1907. Sơ đã nhận được từ Chúa hai ‘Sứ Mạng’: luôn cầu khẩn những Thương Tích Chúa và ban hành kinh nguyện này trên thế giới.

Chúa hứa cùng sơ Mary Martha:
“Ta sẽ ban cho các con tất cả những gì các con xin qua kinh nguyện Những Thương Tích Chúa. Con phải truyền bá kinh nguyện này.”

Chúa Giêsu ban nhiều điều hứa cho những ai tôn vinh Thương Tích của Ngài bằng cách cầu nguyện chuỗi kinh này. Những điều hứa đó là:

- Mỗi chữ con đọc trong chuỗi hạt Thương Tích Chúa, Ta sẽ cho một giọt Máu Thánh Ta rơi trên linh hồn một tội nhân.

- Ta sẽ ban cho những ai xin Ta qua sự cầu khẩn những Thương Tích Ta. Con sẽ đạt được tất cả, vì đó là qua công ích của Máu Thánh vô giá của Ta. Với Thương Tích của Ta và Trái Tim Cực Thánh của Ta, con có thể đạt được mọi việc con xin.

- Thương Tích Ta sẽ chữa lành con, Thương Tích Ta sẽ che lấp tất cả những lỗi lầm của con. Những ai tôn kính những Thương Tích đó sẽ được hiểu biết thật sự Chúa Giêsu Kitô. Khi trầm ngâm những vết Thánh đó, con sẽ luôn tìm ra một tình yêu mới. Thương Tích Ta sẽ che phủ tất cả tội lỗi con.

- Khi con gặp khó khăn, đau khổ, hãy lập tức đặt việc đó vào trong những Thương Tích Ta, và sự đau đớn đó sẽ được giãi khuây.

- Linh hồn chết trong Thương Tích Thánh của Ta sẽ không phải chết; những vết Thánh đó sẽ cho sự sống thật sự.

- Những ai cầu nguyện với sự khiêm tốn và ai trầm suy Cuộc Khổ Nạn của Ta sẽ được thông phần trong vinh quang của Thương Tích Thánh của Ta sau này.

- Linh hồn mà trong đời đã tôn vinh Thương Tích của Chúa Giêsu Kitô và đã dâng chúng lên Chúa Cha hằng hữu cho những linh hồn trong luyện ngục, sẽ được Thánh Nữ Ðồng Trinh và các thiên thần hộ tống trong giờ lâm tử.

Chúa cũng đã ban những lời hứa cho những ai tôn sùng những thương tích Chúa qua Thánh Gertrude. Chúa đã hiện ra cho bà, với những hoa hồng bằng vàng trên những Vết Thương Thánh, sau khi bà đọc xong Kinh Nguyện tôn sùng Thương Tích Thánh của Chúa. Chúa phán: “Hãy nhìn xem, này Ta sẽ hiện ra với con với những tia sáng như thế này trong giờ phút cuối cùng của con, và Ta sẽ khỏa lấp hết mọi tội lỗi con, Ta sẽ trang điểm cho con vinh quang như con đã trang điểm cho Ta bằng việc Tôn Kính những Vết Thương Thánh của Ta. Những ai Tôn Kính những Vết Thương Thánh của Ta cũng sẽ được ơn sủng như vậy.”

“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha những Thương Tích của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để chữa lành những vết thương linh hồn chúng con.”

(300 ngày ân xá mỗi lần đọc)

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ và thương xót chúng con, vì công ích của những Thương Tích Ngài.”

(300 ngày ân xá mỗi lần đọc)

Thánh Bộ, ngày 15 tháng 1 năm 1924