Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Tôn Sùng Vai Thánh Của Chúa Giêsu

Lời Nguyện Tôn Sùng Vai Thánh Của Chúa Giêsu

Kinh nguyện:

“Ôi Chúa Giêsu con yêu mến, Chiên Thiên Chúa rất hiền lành, con là một người tội lỗi tồi tệ, xin tôn kính và thờ lạy Vết Thương Cực Thánh của Vai Ngài. Trên đó, Ngài đã gánh vát Thập Giá nặng nề. Thánh Giá đã xé rách thịt và phơi bày xương trần gây nên sự đau đớn khôn cùng hơn tất cả những thương tích khác trên Thân Thể Ngài. Con yêu mến Ngài, ôi Chúa Giêsu thật đau xót; con chúc tụng, ngợi khen, và cảm tạ Ngài vì những Vết Thương đau đớn Cực Thánh này. Con nài xin Ngài hãy thương xót con, là một người tội lỗi, qua sự đau đớn cùng cực do gánh nặng của Thánh Giá đè nghiến xuống, hãy tha thứ hết mọi tội con, và dẫn đưa con đến Thiên Ðàng qua con đường Thập Tự của Ngài. Amen.”

Imprimatur: do Ðức Giám Mục Thomas D. Beven, ở Springfield, MA. 

Ðức Thánh Cha Eugenius III, do sự yêu cầu của Thánh Bernard, đã ban Ân Xá 3000 năm cho những ai, với lòng ăn năn hối lỗi, đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng 3 lần sau khi đọc lời nguyện trên để tôn sùng Vết Thương Thánh trên Vai của Ðấng Cứu Ðộ chúng ta.

Nguồn Gốc:

Liên quan đến sách lịch sử về những biến cố hàng năm ở tu viện Clairvaux, Thánh Bernard hỏi Chúa đau đớn nào lớn nhất Ngài đã chịu mà không được ghi chép lại. Chúa trã lời: ‘Ðó là vết thương trên vai của Ta khi Ta mang Thánh Giá trên con đường khổ hình, một vết thương đau đớn hơn tất cả những thương tích khác mà loài người không ghi nhận. Hãy suy tôn vết thương này với lòng sùng kính, Ta sẽ ban cho họ tất cả những gì mà họ xin qua tác dụng và công đức của Vết Thương đó. Và những ai tôn kính Vết Thương này, Ta sẽ xóa hết những tội có thể tha được và sẽ không bao giờ nhớ đến những tội trọng của họ nữa.’

Sự tiết lộ và lời hứa của Chúa Cứu Thế là một bằng chứng nữa về lòng thương xót vô biên của Ngài. Chúng Ta được thúc đẩy đọc và công bố kinh nguyện này để chia sẽ ơn phước cho những người khác.

(Lời nguyện này không thể thay thế cho việc xưng tội)