Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sáng Danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria

Sáng Danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria

Một lá thư được viết bởi Mẹ Maria Ðồng Trinh gởi cho thành Messina nơi Thánh Phaolô, tông đồ giảng dạy Phúc Âm, được bảo tồn trong một hộp đựng Thánh Tích đặt nơi một cung thánh lớn ở đó. 

‘Mẹ là Trinh Nữ Maria, tôi tớ Chúa, người mẹ rất khiêm tốn của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, Ðấng Toàn năng và vĩnh cửu, gởi cho tất cả mọi người trong thành Massina. Nguyện chúc cho các con được dồi dào sức khỏe và ơn phúc trong Chúa chúng ta. Các con đã nghe từ những đặc sứ được gởi đến cho các con. Các con đã đón nhận Tin Mừng và đã nhận biết rằng Con Thiên Chúa đã làm người, đã chịu cuộc khổ nạn và chết để cứu chuộc thế gian. Ngài là Chúa Kitô và là Ðấng Thiên Sai thật. Mẹ van nài các con hãy kiên tâm, Mẹ hứa với các con và tất cả con cháu hậu duệ của các con, Mẹ sẽ giúp đở các con trước nhan Con của Mẹ.

(Ơn sủng rất lớn được ban cho những ai mang bản sao của lá thư này)