Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Áo Ðức Bà

 

Áo Ðức Bà

Ðức Mẹ nói với Thánh Ða-Minh: ‘Ðọc Kinh Mân Côi mỗi ngày và mang áo Ðức bà sẽ cứu được thế giới.’

‘Những ai chết trong khi mang Áo Ðức Bà sẽ không bị đau đớn vì lửa hỏa ngục,’ lời hứa của Ðức Mẹ với Thánh Simon Stock ngày 16 tháng 7 năm 1261.

Ma quỷ nói với Thánh Francis của thành Yepes, anh em của Thánh Gioan Thánh Giá, có ba thứ làm khổ chúng. Thứ nhất là Danh Thánh Chúa Giêsu; thứ hai là Danh của Mẹ Maria, và thứ ba, là Áo Ðức Bà Màu Nâu của Ðức Mẹ ở núi Carmel. ‘Hãy bỏ thói quen đó đi,’ nó kêu gào, ‘những thứ đó đã cướp mất nhiều linh hồn khỏi tay chúng tôi. Tất cả những ai mang áo Ðức Bà chết lành và thoát khỏi tay chúng tôi.’

Hãy quý trọng Áo Ðức Bà. Ðó là một món quà lớn được ban xuống từ Thiên Ðàng từ chính Ðức Mẹ.

‘Hãy mang Áo Ðức Bà cách sùng kính và bền bỉ,’ Mẹ nói với mỗi linh hồn, ‘Ðây là Áo của Mẹ. Khi con mang Áo Ðức Bà là khi con nghĩ đến Mẹ, Mẹ sẽ luôn luôn nghĩ đến con và giúp con bảo toàn sự sống đời đời.’

Kinh Cầu Của Thánh Simon Stock

Kinh nguyện này ít khi thất bại trong việc xin ơn trợ giúp.

Ôi Bông Hoa của núi Carmel, cành nho sai trái nhất, rạng rở ánh sáng Thiên Ðàng, thánh thiện vô song, Ðấng sinh ra Con Chúa Trời, mà vẫn còn vinh hiển Tiết Trinh, xin giúp đở con trong nhu cầu này. Ôi Ngôi Sao giữa đại dương, xin giúp đở và bảo vệ con! Xin hãy cho con thấy Mẹ là Mẹ của con.

Ôi Mẹ Maria, Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội từ thời bẩm thai,

xin cầu cho chúng con là kẻ trông cậy vào Ngài!

Mẹ, sự lộng lẫy của núi Carmel, cầu cho chúng con!

Trinh Nữ, Bông Hoa của núi Carmel, cầu cho chúng con!

Bổn mạng của những ai mang Áo Ðức Bà, cầu cho chúng con!

Hy vọng của những ai chết khi mang Áo Ðức Bà, cầu cho chúng con!

Thánh Giuse, Bạn của Trái Tim Cực Thánh, cầu cho chúng con!

Thánh Giuse, Bạn Thanh Sạch của Mẹ Maria, cầu cho chúng con!

Thánh Giuse, Bổn Mạng của chúng con, cầu cho chúng con!

Ôi Trái Tim dịu hiền của Mẹ, xin hãy cứu độ chúng con!

“Ôi Ðức Mẹ ủi an, xin an ủi chúng con, và xin cho mọi người hiểu rằng bí mật của hạnh phúc nằm trong sự thánh thiện, và luôn trung thành đi theo Con của Mẹ, là Chúa Giêsu.”