Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn Nơi Luyện Ngục

Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn Nơi Luyện Ngục

Có nhiều linh hồn được phóng thích khỏi luyện ngục hơn hết trong khi Linh Mục dâng lễ trong Thánh Lễ Misa. Ngày Lễ Giáng Sinh là ngày mà nhiều linh hồn được phóng thích hơn hết; sau đó là các ngày Lễ của Chúa, của Ðức Mẹ và của các Thánh cả. Các linh hồn nhận được nhiều ơn sủng hơn trong ngày sinh nhật, ngày chịu phép rửa tội, và ngày giổ của họ.

Chúng ta càng nhớ tới và cầu nguyện cho các linh hồn khốn khổ, thì người khác sẽ cầu nguyện cho chúng ta nhiều hơn, và Lòng Thương Xót của Chúa sẽ dồi dào hơn cho chúng ta khi chúng ta ở nơi luyện ngục.

Ðức Mẹ khuyên chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho các linh hồn như sau:

5 Kinh Tin Kính

1 Kinh Lạy Nữ Vương

1 Kinh Lạy Cha

1 Kinh Kính Mừng

1 Kinh Sáng Danh

1 Kinh Cầu Hồn (Xin Chúa cho họ được nghĩ yên đời đời và xin ánh sáng ngàn đời đời chiếu soi họ và đưa họ được yên nghĩ trong bình an. Amen.)

Mẹ nói nếu chúng ta đọc kinh trên đây thì chúng ta sẽ cứu được rất nhiều linh hồn.

Những Vết Thương Thánh là kho tàng của các kho tàng cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Kinh Thánh 2 Macabê, chương 12 câu 46:

‘Vì thế với ý muốn thánh thiện và ngay lành là cầu nguyện cho người đã qua đời, họ có thể được giãm bớt hình phạt tội lỗi.’

Một ơn xá được dành ban cho các linh hồn nơi luyện ngục khi chúng ta viếng nghĩa trang hay cầu nguyện cho người quá cố.

Thăm Viếng Nghĩa Trang.

Một ân xá được ban cho các Tín hữu Thiên Chúa Giáo đến thăm viếng Nghĩa Trang và cầu nguyện một cách sốt sắng, dầu chỉ giây lát, cho người chết. Ân xá này chỉ được dành cho những linh hồn nơi Luyện Ngục.

Vào mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng Mười một thì nhận được một ơn Toàn Xá. Còn những ngày khác trong năm, thì được ơn Tiểu Xá. 

"Chính vì thế, đó là việc làm tốt lành và linh thiêng khi cầu nguyện cho người chết, để tội họ có thể được tha thứ. " ( 2 Maori 12: 46)