Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh nguyện Kính Đầu Thánh Của Thiên Chúa

Kinh nguyện Kính Đầu Thánh Của Thiên Chúa Chúng Ta, 
Nơi của sự Khôn ngoan Thiên Chúa.


Sự Khôn ngoan của Đầu Thánh Chúa, xin hướng dẫn con trong mọi việc làm.

Ôi Tình yêu của Thánh Tâm Chúa, xin thiêu đốt con bằng lửa của Ngài.

(Ðọc 3 Kinh Sáng Danh để tôn vinh Thánh Ý, Ký ức và sự Thông hiểu của Ngài.)

Ôi Nơi Khôn ngoan Thiên Chúa, và Quyền năng dẫn dắt, nơi điều khiển tất cả những hành động và tình yêu của Trái Tim Cực Thánh, xin cho tất cả những tâm trí biết đến Ngài, tất cả những trái tim yêu mến Ngài, và tất cả những miệng lưỡi ngợi khen Ngài, bây giờ và mãi mãi. Amen.

(Imprimatur. Jacobus Canonicus Carr, Pro Epo Liverpolitano.)

(Kinh nguyện Kính Đầu Thánh Chúa được ban cho một linh hồn được đặc ân, Higginson Helena Teresa (1844-1905), người đã nhận những Dấu Thánh trên thân thể ở thành phố Wales vào Thứ 6 Tuần Thánh, ngày 27 tháng 3 năm 1874)


Kinh Cầu Kính Ðầu Thánh Chúa Giêsu

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Giêsu Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu nhân từ, xin nghe chúng con.

Ðức Chúa Cha trên trời, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Thánh Thần, xin thương xót chúng con.

Ðầu Thánh Chúa Giêsu được tạo bởi Chúa Thánh Thần trong lòng Trinh Nữ Ðức Maria. 

(Sau mỗi lời cầu, hãy đọc "Xin hướng dẫn chúng con trong mọi việc làm")

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, kết hiệp chặt chẻ với Lời Chúa, 

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, là Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan Thiên Chúa,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, là Trung tâm của Ánh sáng đời đời,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, là Nhà Tạm của Kiến Thức Thiên Chúa,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, là sự Bảo Vệ khỏi sự sai lầm, 

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, là Ánh sáng của Thiên Ðàng và Trần Thế,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, là Kho báu của Khoa học và là Bằng chứng Ðức Tin,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, phát xuất Vẻ đẹp, Công lý và Tình yêu,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, đầy Ân sủng và sự Thật,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, là nhân chứng sống của sự Khiêm tốn, 

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, phản chiếu sự uy nghi vô hạn của Thiên Chúa ,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, là Trung tâm của Vũ Trụ,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, là Mục đích của sự Viên Mãn của Chúa Cha,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, Nơi Chúa Thánh Thần ngự,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, Nơi mà chung quanh đó sự Vinh Quang trên Núi Ta-bor được tỏa sáng, 

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, không có Chỗ tựa đầu trên Trái đất,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, được an ủi qua việc Xức Dầu Thơm của bà Magdalena,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, ước đẫm Mồ hôi Máu nơi vườn Geth-se-ma-ni,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, đã khóc than cho tội lỗi chúng con,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, bị đội Mão Gai,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, bị xúc phạm bởi những sỉ nhục qua Cuộc Thương Khó, 

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, được an ủi bởi cử chỉ yêu thương của bà Veronica,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, đã cúi xuống để cứu chuộc Thế Giới trong giờ lâm tử trên đồi Cal-vê,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, là Ánh sáng của mọi người được sinh trên Trái đất,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, là sự Hướng dẫn và Hy vọng của chúng con,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, biết tất cả những nhu cầu của chúng con,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, ban cho chúng con tất cả những Ân sủng,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, điều khiển tất cả những hành động của Trái Tim Cực Thánh,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, Nơi chúng con ước muốn tôn sùng và loan truyền khắp cả Thế giới,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, biết tất cả các bí mật trong tim chúng con,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, Nơi các Thiên Thần và các Thánh yêu thích,

Ðầu Thánh Chúa Giêsu, Nơi mà khi chúng con hy vọng nhìn ngắm sẽ được cho thấy mãi mãi,

Lạy Chúa Giêsu, chúng con kính yêu Đầu Thánh của Ngài; Chúng con xin đầu phục hoàn toàn tất cả các mệnh lệnh Khôn ngoan Vô hạn của Ngài.


Kinh này đã được dịch từ bản chính tiếng Pháp mà mang sự phê chuẩn của Fredericus Gul, Liverpol, tháng 4, 1927, and Richardus both Archieps, Liverpol, tháng 9, 1931.