Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dâng Hiến Cho Chúa Giêsu Kitô Qua Ðức Mẹ Maria Ðồng Trinh

Dâng Hiến Cho Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Khôn Ngoan Nhiệm Thể,  Qua Ðức Mẹ Maria Ðồng Trinh

(của Thánh Louis thành Montfort)

Ôi Ðấng Khôn Ngoan Nhiệm Thể và Vĩnh Cửu! Ôi Chúa Giêsu thật đáng yêu và dịu hiền! Là Thiên Chúa và con người thật, là chính Con một của Thiên Chúa Cha, và của Mẹ Maria trọn đời Ðồng Trinh! Con yêu mến Ngài hết cả trái tim và sự rực rỡ của Chúa Cha đến muôn đời. Và con cũng yêu mến Ngài trong trái tim Mẹ Maria Ðồng Trinh, Mẹ rất đáng kính của Ngài, trong thời gian Hiện Thân của Ngài.

Con xin tạ ơn Ngài đã tự hiến tế, như một tên nô lệ để cứu con khỏi sự nô lệ độc ác của ma quỷ. Con xin ca ngợi và chúc tụng Ngài vì Ngài đã bằng lòng chịu phục tùng cùng với Ðức Maria, Mẹ chí thánh của Ngài, trong mọi việc, để biến con thành tôi tớ trung thành của Ngài qua Mẹ. Nhưng than ôi! Con lại vô ơn và bất tín, con đã không giữ lời hứa đã tuyên xưng với Ngài khi con chịu phép Rữa Tội, con không làm tròn bổn phận, con không đáng được gọi là con của Ngài, hay là tôi tớ của Ngài nữa, và chẳng có gì trong con mà không đáng bị Ngài giận dữ và từ chối, con không dám đến trước vương điện uy nghi cực thánh của Ngài. Vì lý do này mà con cậy vào lời cầu bàu của Mẹ chí thánh của Ngài, mà Ngài đã ban cho con như Ðấng trung gian với Ngài. Qua Ðức Mẹ con hy vọng được hối lỗi với Ngài, được tha thứ cho những tội con, được thu nhận và giữ được sự khôn ngoan.

Vậy con xin chào Mẹ Maria, Ðức Trinh Khiết, là nơi ngự sống động của Thiên Chúa, nơi mà Ðấng Khôn Ngoan muốn được ẩn náu và để được các Thiên Thần và nhân loại tôn thờ! Xin chào Ðức Nữ Vương của Thiên Ðàng và thế trần, nơi vương quốc Ngài mà mọi thứ đều thuộc về Thiên Chúa. Con xin chào nơi ẩn náu chắc chắn của những tội nhân, mà lòng nhân từ của Ngài không bỏ xót ai. Xin lắng nghe những ước nguyện của con dâng cho Ðấng Khôn Ngoan Thiên Chúa; và cho những điều đó, hãy nhận những thề ước và của dâng khiêm nhường của con mà con xin dâng lên Ngài.

Con, là một người tội lỗi không có niềm tin, hôm nay xin nhắc lại và ký kết trong bàn tay Chúa những lời thề khi được Phép Rửa Tội; con xin luôn từ bỏ Ma Quỷ, những phù hoa và những việc làm của nó; và con xin dâng trọn vẹn mình con cho Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Khôn Ngoan Nhiệm Thể, để vát thánh giá của con theo Ngài mọi ngày suốt đời con, và được trung thành với Ngài hơn bao giờ hết.

Trong sự hiện diện của tất cả nơi tòa Chúa, hôm nay con xin chọn Ngài là Mẹ và là chủ của con. Tôi xin mang đến và dâng Ngài, như kẻ tôi tớ, con người và linh hồn của con, của cải của con, cả trong lẫn ngoài, và ngay cả giá trị của tất cả những hành động tốt lành của con, quá khứ, hiện tại và tương lai; cho Ngài toàn quyền sử dụng con, và mọi thứ thuộc về con, không trừ việc gì, đều theo ước muốn tốt đẹp của Ngài, cho sự vinh quang cao cả của Thiên Chúa, bây giờ và mãi mãi.

Ôi Ðức Nữ Ðồng Trinh nhân lành, xin nhận lấy của dâng nhỏ bé của tôi tớ Ngài, để tỏ lòng tôn kính và trong sự kếp hợp cùng sự vâng phục đó mà Ðấng Khôn Ngoan Thiên Chúa đã đoái đến để nhận tình mẫu tử của Ngài, cùng sự tôn kính tới quyền năng mà cả hai Ngài đã ban cho người tội lỗi tồi tệ này, và trong sự tạ ơn cho những đặc quyền mà Thiên Chúa Ba Ngôi đã ưu ban cho Ngài. Con xin tuyên hứa rằng từ nay về sau, như tôi tớ thật sự của Ngài, con sẽ thỉnh cầu đến uy danh Ngài và vâng phục Ngài trong mọi việc.


Ôi Mẹ đáng được ca tụng, xin mang con đến Chúa Con yêu dấu của Ngài như là tôi tớ muôn đời của Chúa, để bởi Ngài mà Chúa có thể cứu lấy con, và bởi Ngài mà Chúa có thể nhận lấy con! Ôi Mẹ nhân từ, xin ban cho con ơn sủng để đạt sự Khôn ngoan thật sự của Thiên Chúa; và vì điều đó xin nhận lấy con trong số những người mà Ngài yêu mến và dạy dỗ, những người mà Ngài hướng dẫn, nuôi nấng và bảo vệ như con cái và tôi tớ của Ngài.


Ôi Ðức Nữ Ðồng Trinh nhân lành, xin làm cho con trong tất cả mọi sự thật hoàn hảo như một môn đệ, là người tuân giữ và là tôi tớ của Ðấng Khôn Ngoan Nhiệm Thể, là Ðức Giêsu Kitô con Mẹ, mà con có thể đạt tới, bởi sự cầu bàu và gương sáng của Ngài, đến sự trọn vẹn của Chúa sống nơi trần thế và của vinh quang của Chúa trên Thiên đàng.


(Ơn đại xá khi làm theo điều kiện bình thường trong ngày Kính Ðức Mẹ Ðồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội và ngày 28 tháng 4. 

- Preces et Pia Opera. 75.)