Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh cầu Mẹ Maria cho Ơn Gọi

 

Kinh cầu Mẹ Maria cho Ơn Gọi

“Lạy Mẹ Maria, Nữ tỳ thấp hèn của Đấng Tối Cao, Người Con được Mẹ sinh ra đã làm cho Mẹ trở thành người tôi tớ của nhân loại. Đời sống của Mẹ là một đời sống khiêm tốn và quảng đại phục vụ. Mẹ là tôi tớ của Ngôi Lời khi thiên thần loan báo cho Mẹ biết chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ là tỳ nữ của Ngôi Con, khi ban cho Người sự sống và tiếp tục hướng về mầu nhiệm của Người.

Mẹ là nữ tỳ của Ơn Cứu Chuộc, khi can đảm đứng dưới chân Thập Giá, gần bên Người Tôi Trung Khổ Đau, Người Chiên Con đã hy sinh mạng sống mình vì yêu chúng con. Mẹ là Nữ tỳ của Giáo Hội trong Ngày Lễ Ngũ Tuần, và với lời chuyển cầu của Mẹ, Mẹ tiếp tục sinh Giáo Hội ra nơi mọi tín hữu, ngay cả trong những lúc khó khăn và rắc rối hiện nay. Xin cho giới trẻ của ngàn năm thứ ba nhìn lên Mẹ, Người Nữ trẻ trung của dân Do Thái, Vị biết được cái nhiệt tình của con tim giới trẻ, khi các con tim này đối diện với chương trình của Thiên Chúa Hằng Sống.

Xin Mẹ hãy làm cho họ biết chấp nhận lời mời gọi của Con Mẹ trong việc hiến trọn đời sống mình làm vinh danh Thiên Chúa. Xin Mẹ hãy làm cho họ hiểu được rằng phục vụ Thiên Chúa là việc làm thỏa mãn tâm can, cũng như hiểu được  việc phục vụ Thiên Chúa và vương quốc của Ngài; chỉ khi đó, họ mới nhận ra bản thân mình đúng như chương trình của Thiên Chúa, và đời sống mới trở thành một bài thánh ca cho vinh quang của Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.