Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC 3

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC 3

Lạy Thiên Chúa Tòan Năng hằng hữu, vì công nghiệp Đức Giê-su Con Cha và vì Tình Yêu của Cha đối với Người, xin thương xót các linh mục của Hội Thánh. 

Mặc dù phẩm giá cao trọng, họ vẫn yếu đuối và giống như các tạo vật khác, Trong Lòng Thương Xót vô cùng của Cha, xin ban cho họ lửa tình yêu thánh thiện và đốt cháy tâm hồn họ. 
Xin đóai thương cứu giúp họ: đừng để họ sa ngã hay phản bội ơn gọi của mình. 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con cầu xin Chúa, xin thương xót các linh mục của Hội Thánh Chúa, những người trung thành phụng sự Chúa, săn sóc đòan chiên của Chúa và tôn vinh Chúa... 
Xin thương xót các linh mục đang bị bách hại, bị tù đày, bị bỏ rơi, nặng trĩu khổ đau... 
Xin thương xót các linh mục nguội lạnh và những ai chao đảo lòng tin... 
Xin thương xót các linh mục đang sa ngã, phạm tội...
Xin thương xót các linh mục bệnh tật và hấp hối... 
Xin thương xót các linh mục đã về hưu....
Xin thương xót các linh muc ở chốn luyện hình... 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con cầu xin Chúa, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, xin thương xót các linh mục: họ là của Chúa, xin đóai thương soi sáng, ban sức mạnh và an ủi họ! 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con dâng phó cho Chúa các linh mục của cả Thế Giới, nhưng xin săn sóc cách riêng những linh mục đã rửa tội và giải tội cho con, những vị đã dâng Thánh Lễ (*) cầu nguyện cho con và đã cung hiến Bánh Thánh (**) để nuôi sống linh hồn con. 

Con xin dâng lên Chúa những linh mục đã xóa tan sự hồ nghi của con, nâng đỡ sự yếu đuối của con, hướng dẫn mọi cố gắng của con, an ủi sự đau khổ của con: tưởng nhớ những ơn lành ấy, con van nài sự trợ giúp và Lòng Thương Xót Chúa, cho tất cả các ngài. Amen