Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

TUẦN 7 NGÀY CẦU CHO CÁC LINH MỤC

 

TUẦN 7 NGÀY CẦU CHO CÁC LINH MỤC

CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN  hoặc  LẦN HẠT VỚI TRÁI TIM MẸ MARIA CHO CÁC LINH MỤC

Lời kinh sau đây đã được Cha Lintenlo cho xuất bản  trong cuổn sách nhỏ Trái Tim Mẹ (Le Coeur de Marie).  Khi sinh thời, Cha vẫn quen nói đi nhắc lại Cha nhận được bản kinh này ở một linh hồn được Thiên Chúa biệt đãi.  Sau Cha lại quả quyết rằng Chúa hứa với linh hồn ấy, sẽ chúc phúc cho việc truyền bá bản kinh này, đang được các chị Dòng Mẫu Tâm khởi sự.

Chúa Nhật

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, trong hồi Con Thánh của Mẹ hấp hối, toát mồ hôi máu.  Và vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các linh mục trong Hội Thánh được ơn giữ tình ý thật ngay lành trong khi tiếp xúc thân mật với các tâm hồn.

 Đọc một Kính Mừng

Sau đó đọc "Lạy Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ".

Thứ Hai

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nổi đau đớn cúa Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, trong hồi Chúa Giêsu bị lôi hết tòa án này đến tòa án khác, bị tạt vả nhạo báng.  Và vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các linh mục trong Hội Thánh được vui lòng dứt bó hết những gì có thể hiểm nghèo cho ơn thiên triệu cao cả.

Đọc một Kính Mừng

Sau đó đọc "Lạy Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ".

Thứ Ba

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cám với nổi đau đớn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, trong hồi Con Thánh của Mẹ bị đánh đòn.  Và vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các linh mục trong Hội Thánh được ơn rước lễ với lòng tin tưởng, cung kính và mến yêu.
Đọc một Kính Mừng

Sau đó đọc "Lạy Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ".

 

Thứ Tư

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cám với nỗi đau đớn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, trong hồi Chúa Giêsu chịu đội mão gai, đầy đờm rãi, bị hành hạ và khinh dể như một con sâu đất.  Và vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các linh mục trong Hội Thánh được ơn thâm cảm những nỗi thống khổ của Chúa Giêsu, khi các ngài bước lên bàn thờ để tái diển kỷ niệm đau thương ấy.

Đọc một Kính Mừng

Sau đó đọc "Lạy Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ".

Thứ Năm

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái tim Vô Nhiễm Mẹ, trong hồi Con Thánh của Mẹ bị chế diễu, ăn vận như một vua hề, để cho chính các thụ sinh Người chế nhạo, và Mẹ nghe thấy tiếng la ó:  "hãy giết nó đi!  hãy giết nó đi!  hãy đóng đinh nó đi!".  Và vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các linh mục trong Hội Thánh được ơn biết quên mình hoàn toàn trong mọi thành công.

Đọc một Kính Mừng

Sau đó đọc "Lạy Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ".

Thứ Sáu

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, trong hồi Chúa Giêsu hấp hối suốt ba giờ trên Thập Giá.  Và vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các linh mục trong Hội Thánh được ơn đọc kinh Nhật Tụng cho tử tế và coi việc cữ hành Thánh Lễ Misa như hạnh phúc, như trung tâm của đời mình.

Đọc một Kính Mừng

Sau đó đọc "Lạy Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ".

Thứ Bảy

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, trong hồi Mẹ cô đơn sầu khổ đợi chờ Con Thánh Mẹ Phục sinh.  Và vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các linh mục trong Hội Thánh được ơn tin cậy Mẹ như con thảo trong mọi lúc, song nhất là trong giờ phút hiểm nghèo, tội lỗi hoặc nản lòng.

Đọc một Kính Mừng

Sau đó đọc "Lạy Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ".