Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CẦU NGUYỆN KHI THĂM VIẾNG NGHĨA TRANG HAY ĐỌC KINH GIỖ

 

CẦU NGUYỆN KHI THĂM VIẾNG NGHĨA TRANG HAY ĐỌC KINH GIỖ

Khi thăm viếng nghĩa trang hay đọc kinh giỗ cầu cho các linh hồn ông bà, tổ tiên, thân nhân, bạn bè v.v... quý vị có thể đọc nhiều kinh khác nhau tùy theo tâm tư của mỗi người, dưới đây là một trong những hình thức cầu nguyện mà quý vị có thể cầu nguyện.

 1. Khởi đầu:

Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.
Kinh Chúa Thánh Thần
Đọc 12 kinh Kính Mừng
Một kinh Sáng danh

 1. Lời nguyện: 
  Lạy Chúa, hôm nay chúng con tụ họp nhau để cầu cho linh hồn ___ đã được Chúa thương gọi về. Họ đã vượt qua sự chết trong niềm tin tiến tới sự sống cùng với Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại trong cuộc sống mới, và họ đã được thanh tẩy khỏi mọi lầm lỗi. Chúng con cầu xin Chúa nhân từ, giàu lòng xót thương đón tiếp họ vào hàng ngũ các thánh nam nữ trên trời. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
   
 2. Đọc Lời Chúa:(1Thes. 4:13-18) 
  Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi.
  Lời của Chúa.
   
 3. Đọc hay hát Đáp Ca:

  Đọc:

  X: Lạy Chúa con vươn linh hồn con lên tới Chúa. 
  Đ: Lạy Chúa con vươn linh hồn con lên tới Chúa. 
  X1: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có . Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa! 
  Đ: Lạy Chúa con vươn linh hồn con lên tới Chúa. 
  X2: Xin cho lòng con được nhẹ bớt lo âu, và giải thoát con khỏi cảnh ưu tư phiền muộn . Xin Chúa coi cảnh lầm than khốn khổ của con và tha thứ hết mọi điều tội lỗi . 
  Đ: Lạy Chúa con vươn linh hồn con lên tới Chúa. 
  X3: Xin gìn giữ mạng sống con và giải thoát con, đừng để con bẽ bàng vì đã tìm nương tựa Chúa . Nguyện cho lòng vô tội và trung thứ bảo vệ con, vì con trông cậy vào Ngài, thân lạy Chúa! 
  Đ: Lạy Chúa con vươn linh hồn con lên tới Chúa.

Hát :
1. Chúa là Ðấng từ - bi và nhân - hậu, Người đa8i - lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta.

ĐK: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

2. 
Như người cah xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.
3. Ðời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng: một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.
4. Nhưng lòng tử - bi Chúa tồn - tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người, và công lý Người ban tới con cái cháu chắt, đối với những người trung thành với lời giao ước và nhớ thuân giữ các giới răn của Người.

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời. Alleluia.

 1. Đọc Phúc Âm(John 11:21-27) 

  Nói những lời này xong, Người bảo họ: "La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại." Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. Bấy giờ Người mới nói rõ: "La-da-rô đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy." Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy! "

   Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giê-su nói: "Em chị sẽ sống lại! " Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? " Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."
   
 2. Lời Nguyện:

  A. Lạy Chúa, Chúa đã phán những ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ chết, xin Chúa đoái thương đến những linh hồn __  khi còn sống là những người đã tin và chịu Mình Máu Thánh Chúa, xin cho linh hồn ___  được hưởng phúc trường sinh muôn đời nhờ ơn Cứu độ và Lòng thương xót của Chúa.. Chúng con cầu xin Chúa.
  Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con.

  B. Lạy Chúa, Chúa phán rằng: "ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho", ngày hôm nay chúng con hiệp nhất cầu nguyện, và tạ ơn thay cho linh hồn ____, xin Chúa đoái thương nhận những lời cầu xin chân thành của chúng con và đem  linh hồn ___ về thiên đàng hưởng vinh phúc với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. 
  Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con.

  C. Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho gia tộc, giòng họ, gia đình chúng con, để chúng con luôn biết giữ gìn gương đức tốt lành của tổ tiên chúng con. Xin cho mọi thành phần trong gia đình chúng con sống hòa thuận, yêu thương, tha thứ và chấp nhận nhau trong tình yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. 
  Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con.
   

 3. Kinh Cầu các Thánh:

  X: Xin Chúa thương xót chúng con. 
  Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 
  X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
  Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
  X: Xin Chúa thương xót chúng con. 
  Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 
  X: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Đức Thánh Micae. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Ông Thánh Gioan Baotixita. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Ông Thánh Giuse. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Ông Thánh Phêrô. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Ông Thánh Phaolô. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Ông Thánh Anrê. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Ông Thánh Têphanô. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Bà Thánh Ana. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Bà Thánh Têrêsa. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Bà Thánh Catarina. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa. 
  Đ: Xin cầu cho linh hồn ___. 
  X: Lạy Chúa Kitô, xin tha tội cho các linh hồn. 
  Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
  X: Lạy Chúa Kitô, xin nhớ lại những điều lành họ đã làm. 
  Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
  X: Lạy Chúa Kitô, xin đón nhận họ vào sự sống đời đời. 
  Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
  X: Lạy Chúa Kitô, xin an ủi những người sầu khổ. 
  Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
  X: Xin Chúa thương xót chúng con. 
  Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 
  X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
  Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
  X: Xin Chúa thương xót chúng con. 
  Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

  X: Nơi Đức Kitô có lòng thương xót và tràn đầy ơn cứu thoát; chúng ta hãy cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy: 

  Đ: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng .... 
   

 4. Kết Thúc:
 5. Kinh Bời Lời

Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các hinh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa  tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

 •  Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con, xin ban cho các linh hồn ___ được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn ___ cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.

 • Kinh Trông Cậy

  Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.

  - Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
  Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
  - Thương xót chúng con.
  Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,
  - Cầu cho chúng con.
  Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
  - Cầu cho chúng con.
  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
  - Cầu cho chúng con.
  Nữ Vương ban sự bằng an,
  - Cầu cho chúng con.

  Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.