Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI HẤP HỐI VỚI KINH LÒNG THƯƠNG XÓT

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI HẤP HỐI 

VỚI KINH LÒNG THƯƠNG XÓT, 5 LỜI CUỐI CỦA CHÚA TRÊN THÁNH GIÁ VÀ THÁNH VỊNH

 

 

Hát bài: Ngợi Ca Lòng Thương Xót 
ĐK: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. (2x)

Chiều đồi núi Can Vê năm nào người chết treo thân thập tự. Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha tuôn trào tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chung con ở trên Trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ, hơn mọi người Nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; Chịu nạn đời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng; Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

1- CHUỖI HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT THỨ 1
Mt23:34 Chúa Giêsu trên thánh giá cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm."

Thánh vịnh 51 
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, 
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. 
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử.
Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; 
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, 
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.
Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, 
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, 
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, 
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, 
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, 
một tấm lòng tan nát giày vò, xin Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống trên con.

- Hạt lớn đọc: 
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi (linh hồn) và toàn thế giới.
- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: 
Cậy nhờ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót (linh hồn) và toàn thế giới.
Hát điệp khúc bài: Ngợi Ca Lòng Thương Xót 
ĐK: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. (2x)

2- CHUỖI HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT THỨ 2
Mt23:43 Chúa Giêsu trên thánh giá phán rằng: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

Thánh vịnh 16
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
Con thưa cùng CHÚA: "Ngài là Chúa con thờ, 
ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?"
Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.

Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

- Hạt lớn đọc: 
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi (linh hồn) và toàn thế giới.
- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: 
Cậy nhờ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót (linh hồn) và toàn thế giới.
Hát điệp khúc bài: Ngợi Ca Lòng Thương Xót 
ĐK: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. (2x)

3- CHUỖI HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT THỨ 3
Ga 19:27 Chúa Giêsu trên thánh giá nói với người môn đệ: "Đây là Mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình.

Lc 1:46-55
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

- Hạt lớn đọc: 
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi (linh hồn) và toàn thế giới.
- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: 
Cậy nhờ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót (linh hồn) và toàn thế giới.
Hát điệp khúc bài: Ngợi Ca Lòng Thương Xót 
ĐK: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. (2x)

4- CHUỖI HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT THỨ 4
Ga 19:28 Chúa Giêsu trên thánh giá kêu rằng: "Tôi khát!"

Thánh vịnh 42
Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?
Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
"Này Thiên Chúa ngươi đâu? "

Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa,
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.
Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn,
nên chi từ giải đất Gio-đan,
cũng như rặng Khéc-môn cao ngất, và núi nhỏ Mi-xa,
con tưởng nhớ đến Ngài.
Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang.
Sóng cồn theo nước cuốn,
Ngài để cho tràn ngập thân này.
Ban ngày CHÚA gửi tình thương xuống,
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.

Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con: "Chúa quên con sao đành?
Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

- Hạt lớn đọc: 
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi (linh hồn) và toàn thế giới.
- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: 
Cậy nhờ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót (linh hồn) và toàn thế giới.
Hát điệp khúc bài: Ngợi Ca Lòng Thương Xót 
ĐK: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. (2x)

5- CHUỖI HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT THỨ 5
Lc 23:46 Chúa Giêsu trên thánh giá kêu lên cùng Chúa Cha: "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha".

Thánh vịnh 22
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

- Hạt lớn đọc: 
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi (linh hồn) và toàn thế giới.
- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: 
Cậy nhờ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót (linh hồn) và toàn thế giới.
Hát điệp khúc bài: Ngợi Ca Lòng Thương Xót 
ĐK: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. (2x)

- Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây: 
Lạy Cha Chí Thánh, Ðấng Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa
của Thánh Faustina

Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng trắc ẩn, Ðấng duy nhất tốt lành, (linh hồn) chạy đến van xin Lòng Thương Xót Chúa, mặc dù tội lỗi (linh hồn) to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều. chúng con vẫn tín thác vào tình thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.

Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét (linh hồn), Chúa không bao giờ từ chối khi(linh hồn) thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương Xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Chúa Cha đã bảo đảm với (linh hồn) rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng Lòng Thương Xót của Cha luôn ấp ủ một linh hồn tín thác".

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là áng sáng chiếu soi bước đường (linh hồn) đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mền của (linh hồn), và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của (linh hồn). Amen.

Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối 
của Chân Phước Mary Potter

(có thể thay chữ người đang hấp bằng linh hồn)

  • Lạy Cha hằng hữu, cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu người đang hấp hối.

  • Lạy Chúa Giêsu, cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến người đang hấp hối.

  • Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa, xin thương xót người đang hấp hối.

  • Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử.

  • Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho người đang hấp hối. Amen.

Hát bài: Ngợi Ca Lòng Thương Xót 
ĐK: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. (2x)

Chiều đồi núi Can Vê năm nào người chết treo thân thập tự. Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha tuôn trào tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.