Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CÁC MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI

Tác giả: 
Lm Đỗ Vân Lực

CÁC MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI

 

NĂM SỰ SỐNG

Chục Thứ nhất: Thiên Chúa tạo thành vạn vật nhờ Ngôi Lời. Ta hãy xin cho được góp phần xây dựng nền văn hóa sự sống.

 

Chục Thứ hai: Sau khi nguyên tổ sa ngã, Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế. Ta hãy xin cho được cộng tác vào công cuộc xây dựng nền văn minh tình thương.

Chục Thứ ba: Tổ phụ Abraham hiến tế Isaac cho Thiên Chúa và nhận lại con mình như biểu tượng Chúa Kitô phục sinh. Ta hãy xin cho được sống lại với Người.

 

Chục Thứ tư: Thiên Chúa sai Môsê đưa dân Chúa về Đất Hứa. Ta hãy xin cho được tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Ðộ duy nhất của toàn thể nhân loại.

Chục Thứ năm: Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Ta hãy xin cho được ơn sám hối để sống và sống dồi dào.

 

 

NĂM SỰ VUI

Chục Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Chục Thứ hai: Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Chục Thứ ba: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Chục Thứ tư: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Chục Thứ năm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

 

NĂM SỰ THƯƠNG

Chục Thứ nhất: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Chục Thứ hai: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Chục Thứ ba: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.
Chục Thứ tư: Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
Chục Thứ năm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

 

 

NĂM SỰ MỪNG

Chục Thứ nhất: Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Chục Thứ hai: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Chục Thứ ba: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.
Chục Thứ tư: Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.
Chục Thứ năm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng.

 

 

NĂM SỰ SÁNG

Chục Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Chục Thứ hai: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.
Chục Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.
Chục Thứ tư: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được lắng nghe Lời Người.
Chục Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

 

Lm. Giuse Đỗ vân Lực