Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh cầu Thánh Giu-se

 

Kinh cầu Thánh Giu-se

 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. 

- Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Ki-tô nghe cho chúng con.

- Chúa Ki-tô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 

- Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là Một Đức Chúa Trời.

Rất thánh Đức Bà Ma-ri-a. 

- Cầu cho chúng con.

Ông thánh Giu-se. 

Ông thánh Giu-se là dòng dõi sang trọng vua Đa-vít.

Ông thánh Giu-se là đấng sáng láng trên hết các thánh Tổ Tông.

Ông thánh Giu-se là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.

Ông thánh Giu-se là đấng đồng trinh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh.

Ông thánh Giu-se là cha nuôi Con Đức Chúa Trời.

Ông thánh Giu-se hằng lo lắng che chở cho Đức Chúa Giê-su liên.

Ông thánh Giu-se làm đầu Thánh Gia.

Ông thánh Giu-se trọn tốt trọn lành.

Ông thánh Giu-se cực thanh cực tịnh.

Ông thánh Giu-se cực khôn cực ngoan.

Ông thánh Giu-se là đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng.

Ông thánh Giu-se hay vâng lời chịu lụy cho trọn.

Ông thánh Giu-se là đấng ngay chính tận trung.

Ông thánh Giu-se là gương nhân đức nhịn nhục.

Ông thánh Giu-se yêu chuộng nhân đức khó khăn.

Ông thánh Giu-se là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi.

Ông thánh Giu-se là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà.

Ông thánh Giu-se gìn giữ các kẻ đồng trinh.

Ông thánh Giu-se là như cột trụ cho kẻ bệnh tật được cậy trông.

Ông thánh Giu-se là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì.

Ông thánh Giu-se các ma quỉ kinh khiếp.

Ông thánh Giu-se là đấng bảo hộ cả và Hội Thánh.

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 

- Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 

- Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. 

- Chúa thương xót chúng con.

Chúa đã đặt ông thánh Giu-se làm chủ nhà Chúa.

- Cùng cai quản gia nghiệp Chúa.

Lời nguyện

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giê-su, bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông thánh Giu-se làm bạn cùng rất thánh Đức Mẹ Chúa con; chúng con kính chuộng ông thánh Giu-se là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa con ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên trời. A-men.