Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH ÔNG THÁNH GIOAKIM

 

KINH ÔNG THÁNH GIOAKIM

     Kính lạy ông thánh Gioakim là Đấng rất sang trọng về dòng dõi vua Đavít. Đức Chúc Trời đã chọn mà ban mọi sự lành cho cả và lòai người ta, vì đã dùng người cho được làm nên những sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời truyền để ở thế gian này.

     Chúng con xin ông thánh Gioakim cầu cho chúng con.

     Đấng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

     Lạy ơn Đức Chúa Trời đã chọn ông thánh Gioakim làm Cha Đức Mẹ Chúa Trời, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng con được mừng ngày lễ kính Người, và chịu ơn Người hằng cầu bàu cho chúng con. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.