Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Cầu Cùng Thánh I Nhã - St. Ignatius Layola

Kinh Cầu Cùng Thánh I Nhã - St. Ignatius Layola

 

Kính lạy Thánh I Nhã sáng lập Dòng Tên vinh hiển, chúng con khiêm nhường khẩn khoản nài xin Ngài cầu cùng Chúa cho chúng con trên hết mọi sự được thoát khỏi mọi tội lỗi, và những sự gian ác lớn lao của ma quỷ.

Ước gì gương mẫu thánh thiện của Ngài dốt nóng trái tim chúng con với việc làm sáng danh Chúa và cho lợi ích của tha nhân. Xin Ngài cầu cùng Trái Tim tình yêu của Chúa Giêsu, Chúa chúng con, là triều thiên của mọi ân sủng cho chúng con được ơn bền đỗ đến cùng và được phúc thật đời đời. Amen.