Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuần Cửu nhật kính Thánh Giuda Tađêô

 

Tuần Cửu nhật kính Thánh Giuda Tađêô

 

Đọc trong 9 ngày liên tiếp:

Nguyện xin Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu được tôn thờ, và yêu mến nơi các nhà tạm cho đến thời viên mãn. Amen.
Nguyện xin Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu được ca ngợi và tôn vinh bây giờ và mãi mãi. Amen.
Xin Thánh Giuđa Tađêô cầu cho chúng con và nghe lời chúng con khẩn nguyện. Amen.

Chúc tụng Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu! 
Chúc tụng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria !
Chúc tụng Thánh Giuda Tađêô!
Trên khắp thế gian và khắp chốn ngàn thu. Amen.

 Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng.

 


Novena to Saint Jude Thaddeus

May the most Sacred Heart of Jesus be adorned and loved, in all tabernacles, until the end of time. Amen.
May the most Sacred Heart of Jesus be priased and glorified now and forever. Amen.
St. Jude, pray for us and hear our prayers. Amen.

Blessed be the Sacred Heart of Jesus!
Blessed be the Immaculate Heart of Mary!
Blessed be Saint Jude Thaddeus!
In all the world and for all eternity.

 Say one Our Father and one Hail Mary.