Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Thánh Phanxicô Khó Khăn

 

Kinh Thánh Phanxicô Khó Khăn

 

Lạy Rất Thánh Phanxicô Khó Khăn, con của thương gia giàu có thành Assisi, thế nhưng, Ngài đã bỏ những của cải thế gian để theo Chúa Cứu Thế Giêsu mà Ngài rất mực yêu mến, và Ngài đã chiến thắng mang về cho Chúa Giêsu nhiều linh hồn. Thế giới hôm nay của chúng con rất cần những thương gia vô vị kỷ và công chính. Xin hãy khơi dậy trong họ bằng tình yêu của Chúa Giêsu cho tha nhân, và lòng ước ao những sự trên trời.

Lạy Chúa, qua công nghiệp của thánh Phanxicô khó khăn, xin hãy cho Giáo hội Chúa lớn mạnh, làm phong phú Giáo hội lần nữa với đàn con cháu tâm linh: xin làm chúng con nên giống thánh nhân, xem thường những của cải thế gian, và không lúc nào thiếu những ơn phúc của thiên đàng. Amen.

 


Kinh cầu Kính Năm Dấu Thánh của Thánh Phanxicô Khó Khăn

Lạy Chúa Giêsu rất mến yêu, khi thế gian trở nên nguội lạnh, và để cho trái tim người ta cháy lên lần nữa lửa yêu của Chúa, Chúa đã thực hiện trên thân xác của rất thánh Phanxicô Năm Dấu Thánh cuộc khổ nạn của Chúa: xin Chúa nhớ đến những công nghiệp và lời cầu của thánh nhân, và vì lòng thương xót của Chúa ban cho chúng con ơn cưu mang Thánh giá của Chúa, và sinh nhiều hoa trái giá trị của lòng thống hối ăn năn. Amen.